ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restlessly

R EH1 S T L AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restlessly-, *restlessly*, restless
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restlessly(adv) อย่างกระสับกระส่าย, Syn. nervously, uncomfortably

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She love me restlessly She love me foreverเธอรักฉันไม่หยุดหย่อน เธอรักฉันตลอดไป Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุกหยิก(adv) restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
มือบอน[meūbøn] (v) EN: pick up things restlessly  FR: grappiller
มืออยู่ไม่สุข[meū yūmaisuk] (v, exp) EN: pick up things restlessly
พล่าน[phlān] (adv) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly
ยุ่งยิ่ง[yungying] (adv) EN: restlessly

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTLESSLY R EH1 S T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restlessly (a) rˈɛstləsliː (r e1 s t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょろきょろ(P);きょときょと[kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P) [Add to Longdo]
ちょこまか[chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  restlessly
      adv 1: in a restless manner; "he cracked his knuckles
             restlessly"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top