ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restles

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restles-, *restles*, restle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restless(adj) กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด, Syn. unsettled, unstable, nervous
restless(adj) ไม่ได้พักผ่อน, Syn. sleepless
restlessly(adv) อย่างกระสับกระส่าย, Syn. nervously, uncomfortably

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restless(เรส'ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet, disturbed

English-Thai: Nontri Dictionary
restless(adj) กระสับกระส่าย,ไม่สงบ,ร้อนใจ,ไม่อยู่กับที่
restlessness(n) ความกระสับกระส่าย,ความไม่สงบ,ความกระวนกระวาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restlessness; uneasiness; unrestความไม่สงบ, ความกระสับกระส่าย, ความทุรนทุราย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restlesI feel restless when I have to wait too long for my friend to show up.
restles"I fell asleep?" "Totally." "Really?" "You were very restless, did you have a scary dream?"
restlesIn the greatest of all works of art everything had been realized, I could give nothing, and my restless mind tired of passive contemplation.
restlesMy sister is so restless that she often leaves things behind.
restlesShe felt restless all day long.
restlesShe was restless because she did not have anything to do.
restlesThoughts meander like a restless wind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุกหยิก(adv) restlessly, See also: fidgety, Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง, Example: ลายมือของเขาอ่านไม่ค่อยออก เพราะเขาเขียนหยุกหยิกไปหมด
อยู่ไม่สุข(adj) restless, See also: naughty, Syn. วุ่นวาย, ซน, ซุกซน, Example: น้องเป็นเด็กอยู่ไม่สุข ใครเอาไปเลี้ยงเป็นต้องปวดหัวทุกคน, Thai Definition: ไม่อยู่นิ่ง, ไม่อยู่กับที่นานๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอน[bøn] (x) EN: restless ; naughty ; restive ; careless ; uneasy  FR: agité ; remuant
แดดิ้น[daēdin] (v) EN: be restless
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (v) EN: fidget ; be nervous ; be restless ; be uneasy
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
หลุกหลิก[luklik] (v) EN: be restless ; be active ; be fidgety  FR: être agité ; s'agiter ; remuer
หลุกหลิก[luklik] (adj) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety  FR: turbulent ; remuant ; excité
มือบอน[meūbøn] (v) EN: pick up things restlessly  FR: grappiller
มือบอน[meūbøn] (adj) EN: cursed with restless hand ; apt to pick up things ; thievish
มืออยู่ไม่สุข[meū yūmaisuk] (v, exp) EN: pick up things restlessly

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTLESS R EH1 S T L AH0 S
RESTLESSLY R EH1 S T L AH0 S L IY0
RESTLESSNESS R EH1 S T L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restless (j) rˈɛstləs (r e1 s t l @ s)
restlessly (a) rˈɛstləsliː (r e1 s t l @ s l ii)
restlessness (n) rˈɛstləsnəs (r e1 s t l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火烧火燎[huǒ shāo huǒ liáo, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄏㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˊ, / ] restless with anxiety; unbearably hot and anxious, #91,707 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated, #128,045 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless; agitated, #613,065 [Add to Longdo]
[sào, ㄙㄠˋ, ] restless, melancholy, #853,184 [Add to Longdo]
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] restless, agitated [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, ] restless [Add to Longdo]
熙壤[xī rǎng, ㄒㄧ ㄖㄤˇ, ] restless [Add to Longdo]
卧不安[wò bù ān, ㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄢ, / ] restless insomnia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Restless Legs; Syndrom der unruhigen Beine [med.]restless legs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょろきょろ(P);きょときょと[kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P) [Add to Longdo]
せかせか[sekaseka] (adv,n,vs) (on-mim) (See せっかち) restless; fidgety; hurriedly; agitatedly; (P) [Add to Longdo]
そわそわ[sowasowa] (adv,n,vs) (on-mim) fidgety; restless; nervous; uneasy; (P) [Add to Longdo]
ちょこちょこ[chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished [Add to Longdo]
ちょこまか[chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion [Add to Longdo]
むずむず足症候群;むずむず脚症候群[むずむずあししょうこうぐん, muzumuzuashishoukougun] (n) Restless Leg Syndrome; RLS [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
もぞもぞ;もそもそ[mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming [Add to Longdo]
気もそぞろ;気も漫ろ[きもそぞろ, kimosozoro] (exp) feeling restless; feeling nervous; fidgety; distracted [Add to Longdo]
気忙しい[きぜわしい, kizewashii] (adj-i) restless; fidgety; fussy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top