ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restful

R EH1 S T F AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restful-, *restful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restful(adj) ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restful(เรสทฺ'ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่,พักผ่อน,สงบ,สบาย,เงียบ,สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet, tranquil

English-Thai: Nontri Dictionary
restful(adj) สงบ,ซึ่งพักผ่อน,เงียบสงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restfulAir travel is fast, sea travel is, however, restful.
restfulThe silence in the forest is restful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ้เต(adv) comfortably, See also: restfully, Thai Definition: นั่ง หรือนอนปล่อยตัวตามสบายมีท่าสง่าผ่าเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงัด[sa-ngat] (adj) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful  FR: tranquille ; paisible

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTFUL R EH1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restful (j) rˈɛstfəl (r e1 s t f @ l)
restfully (a) rˈɛstfəliː (r e1 s t f @ l ii)
restfulness (n) rˈɛstfəlnəs (r e1 s t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゆくと[yukuto] (adv) (on-mim) (arch) (See ゆっくり) slowly; at ease; restful [Add to Longdo]
ゆっくり[yukkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) slowly; at ease; restful; (P) [Add to Longdo]
安らか[やすらか, yasuraka] (adj-na,n) peaceful; tranquil; calm; restful; (P) [Add to Longdo]
平穏[へいおん, heion] (adj-na,n,adj-no) tranquil; calm; restful; peaceful; quiet; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restful
   adj 1: affording physical or mental rest; "she spent a restful
       night at home" [syn: {restful}, {reposeful}, {relaxing}]
       [ant: {restless}, {uneasy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top