ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

responsibilities

R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -responsibilities-, *responsibilities*, responsibilitie , responsibility
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, my dear, the trouble with us intellectuals is that we have responsibilities and no power.คุณรู้มั้ย ปัญหาไม่อยู่ที่ความฉลาด อยู่ที่เรามีความรับผิดชอบ เเต่ไร้ซึ่งอํานาจ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I just need to fill you in on some of your responsibilities. - All right.ขอซักซ้อมคิวหน่อยนะฮะ The Bodyguard (1992)
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล? Hero (1992)
We'll have to find an intelligent way of sharing the responsibilities.เราจะต้องหาทางที่ดีที่สุดที่จะรับผิดชอบร่วมกัน Junior (1994)
Hopefully... you'll never have to experience this yourself, but when two men are in a situation like me and your dad were... for as long as we were, you take on certain responsibilities of the other.หวังว่า ... คุณจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้ด้วยตัวเอง แต่เมื่อชายสองคนที่อยู่ในสถานการณ์เช่นฉันและพ่อของคุณได้ ... Pulp Fiction (1994)
You'll be relieved of any responsibilities connected with it.คุณต้องมอบงานนี้ ให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของผมแล้ว Ghost in the Shell (1995)
I haven't had the time to learn all my responsibilities yet.ฉันจะมาดูแลอยู่แผนกนี้คะ Autumn in My Heart (2000)
His gifts come with responsibilities.แต่ว่าลูกมีสิ่งพิเศษที่ควรต้องมากับความรับผิดชอบด้วย Hothead (2001)
Wake up, little girl, you have responsibilities.Wake up, little girl, you have responsibilitiesMaid in Manhattan (2002)
Someone has to bring him back to his senses, back to his responsibilities, back home.ต้องมีใครซักคนพาเขากลับไป สู่โลกแห่งจิตสำนึก สู่ความรับผิดชอบของเขา กลับไปบ้าน Hope Springs (2003)
A corporation is simply an artificial legal structure but the people who are engaged in it whether the stockholder whether the executives in it whether the employees they all have moral responsibilities.บรรษัทเป็นแค่โครงสร้างทางกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่คนที่มีความเกี่ยวพันกับบรรษัทต่างหาก ไม่ว่าผู้ถือหุ้น The Corporation (2003)
Watched as we have taken what was to be a paradise and failed in our responsibilities as its steward.ดูสิว่าเราทำอะไรให้กับ สิ่งที่ควรจะเป็นสวรรค์ของเรา เราล้มเหลวในการทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน ที่คอยพิทักษ์โลกของเราเอง Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
responsibilitiesAn individual has right and responsibilities.
responsibilitiesCentral Bank is a bank that deals mainly with other banks and the government and assumes broad responsibilities in the interests of the national economy apart from the earning of profits.
responsibilitiesEverybody respects Jeremy because he carries out all his responsibilities.
responsibilitiesHe was dispensed from all responsibilities of the president.
responsibilitiesI don't like to take on such heavy responsibilities.
responsibilitiesI don't like to take on the heavy responsibilities.
responsibilitiesIn brief, if the individual accepts the values of democracy, he must also accept the responsibilities of democracy.
responsibilitiesIn everyday life we have many obligations and responsibilities.
responsibilitiesI wish you good luck with your new responsibilities.
responsibilitiesParents have responsibilities to look to their children's health.
responsibilitiesSince women are taking on more responsibilities at work and in the community, it is said that the number of women with stress from both child-rearing and work is increasing.
responsibilitiesThe president has grave responsibilities.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; be accountable for ; bear ; shoulder   FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPONSIBILITIES    R IY0 S P AA2 N S AH0 B IH1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
responsibilities    (n) rˈɪspˌɒnsəbˈɪlɪtɪz (r i1 s p o2 n s @ b i1 l i t i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
堪えない[たえない, taenai] (exp) (1) (See 堪える) unable to suppress one's emotions; (2) unable to cope with one's responsibilities [Add to Longdo]
自前[じまえ, jimae] (n,adj-no) (1) taking care of one's responsibilities by oneself; one's own efforts; one's own expense; (2) going into business for oneself (selling one's own products); entrepreneur of such a business; (P) [Add to Longdo]
受任[じゅにん, junin] (n,vs) being appointed; bearing entrusted responsibilities [Add to Longdo]
重役[じゅうやく(P);おもやく, juuyaku (P); omoyaku] (n) director; high executive; (person with) heavy responsibilities; (P) [Add to Longdo]
職責[しょくせき, shokuseki] (n) one's duty; responsibilities pertaining to one's work [Add to Longdo]
政治責任[せいじせきにん, seijisekinin] (n) (one's) administrative responsibilities [Add to Longdo]
責任を果たす[せきにんをはたす, sekininwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's responsibilities [Add to Longdo]
責任能力[せきにんのうりょく, sekininnouryoku] (n) legal competency; criminal responsibility; ability to fulfil one's responsibilities; full accountability [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top