ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respond to

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respond to-, *respond to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respond to(phrv) พูดหรือเขียนตอบ
respond to(phrv) ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to
respond to(phrv) มีปฏิกิริยากับ
respond to(phrv) เชื่อฟัง, Syn. answer to

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respond toChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
respond toChildren learn to respond to rhythmical sounds from a very young age.
respond toHe didn't respond to my question.
respond toHow did he respond to the news?
respond toOur bodies respond to our feelings.
respond toThank you for being patient as we respond to the high volume of calls.
respond toWe respond to the delicate beauty of the cherry blossoms in the spring moonlight.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขานรับ(v) answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai Definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขานรับ[khānrap] (v) EN: answer ; respond to
เท่า[thao] (v) EN: be equal ; be equivalent ; correspond to  FR: égaler ; être égal à
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: correspond to ; be the same as
ตรงกับ[trong kap] (v) EN: correspond to ; be the same as ; fall on  FR: correspondre à ; être identique à ; tomber

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急[yìng jí, ㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] respond to an emergency, #4,904 [Add to Longdo]
响应[xiǎng yìng, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄥˋ, / ] respond to; answer, #5,875 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
応召[おうしょう, oushou] (n,vs) {mil} respond to a call for military service; being called to the colours (colors); (P) [Add to Longdo]
[けい, kei] (n,n-suf) (1) system; lineage; group; (2) {math} corollary; (3) (geological) system (range of strata that correspond to a particular time period); (4) (taxonomical) series; (P) [Add to Longdo]
国訓[こっくん, kokkun] (n) Japanese reading of a kanji (sometimes esp. in ref. to readings that do not correspond to the orig. Chinese meaning of the kanji) [Add to Longdo]
準ずる[じゅんずる, junzuru] (vz,vi) (See 準じる) to apply correspondingly; to correspond to; to be proportionate to; to conform to; (P) [Add to Longdo]
相当[そうとう, soutou] (adj-na,n-adv,vs) (1) befitting; becoming; worthy of; proportionate; in keeping with; suitable; (2) considerable; substantial; (vs) (3) to be worthy of; to be proportionate to; (4) to correspond to (in meaning, function, etc.); to be equivalent; (adv) (5) extremely; considerably; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top