ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respecter

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respecter-, *respecter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respecter(n) ผู้นับถือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-They ain't no respecters of the old school.- พวกเขาอาจไม่เป็นแบบเดิมๆกันแล้ว RocknRolla (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[khaoropnaptheū] (v, exp) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate  FR: respecter ; estimer
กลับคำ[klap kham] (v, exp) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word  FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[patibat tām kotmāi] (v, exp) EN: abide by law ; obey the law  FR: respecter la loi
ปฏิบัติตามสัญญา[patibattām sanyā] (v, exp) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement  FR: respecter un accord
ผิดแบบ[phit baēp] (v, exp) EN: be out of shape  FR: ne pas respecter les plans
ถือ[theū] (v) EN: hold in esteem ; have respect for ; worship ; profess ; observe  FR: respecter ; observer
ไว้หน้า[wainā] (v) EN: save s.o.'s face ; be considerate of s.o.'s dignity ; spare another's feelings ; spare another's reputation ; save s.o. from embarrassment ; refrain from embarrassing s.o.  FR: respecter l'amour-propre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respecter (n) rˈɪspˈɛktər (r i1 s p e1 k t @ r)
respecters (n) rˈɪspˈɛktəz (r i1 s p e1 k t @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  respecter
      n 1: a person who respects someone or something; usually used in
           the negative; "X is no respecter of Y"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top