ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respectability

R IY0 S P EH2 K T AH0 B IH1 L IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respectability-, *respectability*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respectability(n) ความน่านับถือ, Syn. decency, integrity, reputability

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร, สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

English-Thai: Nontri Dictionary
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกรงขาม(n) respectability, Syn. ความเกรงกลัว, ความครั่นคร้าม, Example: สมาชิกพรรคหลายต่อหลายคนให้ความเกรงขามต่อหัวหน้าพรรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้า[nā] (n) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECTABILITY R IY0 S P EH2 K T AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respectability (n) rˈɪspˌɛktəbˈɪlɪtiː (r i1 s p e2 k t @ b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外聞[がいぶん, gaibun] (n) reputation; respectability; honour; honor [Add to Longdo]
人聞き[ひとぎき, hitogiki] (n) reputation; respectability [Add to Longdo]
余所聞き[よそぎき, yosogiki] (n) reputation; respectability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respectability
   n 1: honorableness by virtue of being respectable and having a
      good reputation [syn: {respectability}, {reputability}]
      [ant: {disreputability}, {disreputableness},
      {unrespectability}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top