ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resentment

R IH0 Z EH1 N T M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resentment-, *resentment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resentment(n) ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. bitterness, offense, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
presentment(พรีเซนทฺ'เมินทฺ) n. การแสดงออก,การแสดงตัว,การเสนอ,การมอบ,การยื่น,ภาพ,ภาพวาด,ภาพที่ปรากฎ,รายงานของคณะลูกขุน

English-Thai: Nontri Dictionary
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The resentment that you feel towards your parents is not going to fuel your rocket.ความขุ่นเคืองที่คุณรู้สึกกับพ่อแม่คุณ... ...ไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยจรวดคุณหรอก The Astronaut Farmer (2006)
I should also do all I can... but I felt a little resentment hidden away deep inside.ผมจะทำทุกอย่างที่ผมทำได้... แต่ผมก็รู้สึกถึงความโกรธที่มันซ่อนอยู่ข้างในลึกๆ Princess Hours (2006)
that i can possibly imagine-- i'm coming to you with a solid lead, and your personal resentment is preventing you-- and you're wasting your breath and my time.เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเลย ฉันมาหาคุณ\ เพราะมีเบาะแสที่เชื่อถือได้ แต่ถ้าอคติส่วนตัวของคุณ มันจะบังตาคุณ-- Pilot (2008)
NO, JUST WOMEN THAT REMIND HIM OF HIS WIFE. WHEN THIS TYPE OF KILLER IS TRIGGERED, THEY NEED TO RELEASE THE RESENTMENT QUICKLY.โดยมากแล้ว เขาจะต้องก่อเหตุใกล้ๆแหล่งความไม่พอใจนั้นๆ Normal (2008)
Your resentment is delicious.มุกเธอ.. ก็ตลกดีนะ Pilot (2009)
- Yes? Please investigate any terrorist groups that may harbor resentment towards the police.คุณไปตรวจสอบหากลุ่มก่อการร้าย ที่ต่อต้านตำรวจดูที Episode #1.7 (2009)
Um... Do you have any idea who might harbor resentment against the two of them? I...คุณพอจะรู้หรือนึกถึงใครที่มีความโกรธแค้น กับคนทั้งสองมั๊ยครับ? Episode #1.7 (2009)
It'd be easy to let resentment build up, but it's gotta come out somewhere.ลูกเสียสละมากกว่าใครๆ มันง่ายที่ทำให้ความขุ่นเคืองใจ ก่อตัวขึ้นภายใน Lazarus (2010)
Which will create some sort of resentment in you. But you know, see what kind of person would internalize that, right?ซึ่งจะทำให้คุณไม่พอใจ\ แต่ก็อย่างว่า ใครจะเก็บมันไว้ในใจ The Switch (2010)
Let bygones be bygones. Trust me, resentment gets old.ลืมๆ ไปบ้างเถอะ เชื่อฉันสิ โกรธไปมันก็เป็นเรื่องเก่า Homecoming (2011)
Let bygones be bygones. Resentment gets old.อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ลืมมันไป ความขุ่นเคืองน่ะมันเก่าเกินจะรู้สึกแล้ว Our Town (2012)
Let bygones be bygones. Resentment gets old.ลืมๆ ไปบ้างเถอะเชื่อฉันสิ โกรธมากไปเดี๋ยวแก่เร็วน่ะ The Ties That Bind (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resentmentHe felt a resentment against his uncle for taking him in.
resentmentI feel resentment against your unwarranted criticism.
resentmentThe resentment runs deep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขุ่นข้อง(n) resentment, See also: misgiving, umbrage, offense, Syn. ความขุ่นข้องหมองใจ, Example: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย, Thai Definition: การผิดใจกัน
ความคับแค้นใจ(n) anger, See also: resentment, indignation, wrath, fury, rage, outrage, Syn. ความแค้นใจ, ความคับข้องใจ, Example: หัวหน้ายังคงความสงบเงียบไว้จนคนงานระบายความคับแค้นใจหมดสิ้น
ความน้อยใจ(n) resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค้น[khaēn] (v) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle  FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
ความไม่เป็นมิตร[khwām mai pen mit] (n, exp) EN: hostility ; animosity ; resentment
ตัดพ้อ[tatphø] (v) EN: take to task ; reprove ; complain ; reproach ; express one's resentment

CMU English Pronouncing Dictionary
RESENTMENT R IH0 Z EH1 N T M AH0 N T
RESENTMENT R IH0 Z EH1 N M AH0 N T
RESENTMENTS R IH0 Z EH1 N T M AH0 N T S
RESENTMENTS R IH0 Z EH1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resentment (n) rˈɪzˈɛntmənt (r i1 z e1 n t m @ n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
欝憤;鬱憤[うっぷん, uppun] (n) resentment; grudge; anger [Add to Longdo]
怨嗟[えんさ, ensa] (n,vs) (deeply held) resentment [Add to Longdo]
逆恨み[さかうらみ, sakaurami] (n,vs) (1) being resented in return; (2) unjustified resentment through misunderstanding [Add to Longdo]
仇;寇;讐;賊[あだ;あた(仇)(ok);あたん(仇)(ok), ada ; ata ( ada )(ok); atan ( ada )(ok)] (n) (1) foe; enemy; rival; (2) resentment; enmity; grudge; (3) harm; injury [Add to Longdo]
業腹[ごうはら, gouhara] (adj-na,n) spite; resentment [Add to Longdo]
激憤[げきふん, gekifun] (n,vs) resentment; indignation [Add to Longdo]
欠望;闕望[けつぼう, ketsubou] (n,vs) disappointment; disillusion; resentment [Add to Longdo]
恨み(P);憾み;怨み[うらみ, urami] (n) (1) resentment; grudge; malice; bitterness; (2) (esp. 憾み) matter for regret; regret; (P) [Add to Longdo]
恨みつらみ;恨み辛み[うらみつらみ, uramitsurami] (n) pent-up resentment; grudges and hard feelings [Add to Longdo]
恨み骨髄に徹する[うらみこつずいにてっする, uramikotsuzuinitessuru] (exp,vs-s) to have a deep grudge; to bear deep resentment towards someone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  resentment
      n 1: a feeling of deep and bitter anger and ill-will [syn:
           {resentment}, {bitterness}, {gall}, {rancor}, {rancour}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top