ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resent

R IH0 Z EH1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resent-, *resent*
English-Thai: Longdo Dictionary
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resent(vt) โกรธเคือง, See also: โกรธ, ไม่พอใจ, ขุ่นเคือง, Syn. be offended at, dislike, Ant. like, welcome
resentful(adj) ซึ่งไม่พอใจ, See also: เคืองใจ, Syn. angry, bitter, complaining
resentment(n) ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. bitterness, offense, displeasure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resent(รีเซนทฺ') vt. ขุ่นเคือง,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentingly adv. resentive adj.
resentful(รีเซนทฺ'ฟูล) adj. ขุ่นเคืองใจ,ไม่พอใจ,แค้นใจ, See also: resentfulness n., Syn. indignant, hurt
resentment(รีเซนทฺ'เมินทฺ) n. ความขุ่นเคืองใจ,ความไม่พอใจ,ความแค้นใจ, Syn. dudgeon
house of representativesสภาผู้แทนราษฎร
misrepresent(มิสเรพริเซนทฺ') vt. แทนผิด,เป็นตัวอย่างที่ผิด., See also: misrepresentation n.
omnipresent(ออมนิเพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่ทั่วทุกแห่งในขณะเดียวกัน, Syn. pervasive
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. at pres
present participlen. ปัจจุบันกาลที่สมบูรณ์
presentable(พรีเซน'ทะเบิล) adj. เสนอได้,มอบให้ได้,แสดงตัวได้,พอจะอวดได้,ให้เป็นของขวัญได้, See also: presentability n.
presentation(พรีเซนเท'เชิน) n. การเสนอ,การแสดงตัว,การแนะนำตัว,การมอบของขวัญ,ของขวัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
resent(vt) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentful(adj) ไม่พอใจ,โกรธ,ขุ่นเคือง,แค้นใจ
resentment(n) ความขุ่นเคือง,ความโกรธ,ความแค้นใจ
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง
omnipresent(adj) อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
present(adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้
present(n) ของขวัญ,ของกำนัล
presentable(adj) เสนอได้,เรียบร้อย,แสดงตัวได้
presentation(n) การเสนอ,การให้,การแสดง,การแนะนำให้รู้จัก,การยื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
Yes, I do respect them. I resent the senator's...ใช่ฉันทำ เคารพพวกเขา ฉันไม่พอใจของสมาชิกวุฒิสภา ... The Ugly American (1963)
-I don't resent it.ฉันไม่ถือสา Beneath the Planet of the Apes (1970)
You resent me, but I'm not gonna apologize for any success I've had.ชั้นไม่จำเป็นต้องขอโทษนาย ที่ชั้นประสบความสำเร็จ Good Will Hunting (1997)
I'm sorry you resent ours.ขอโทษด้วยถ้าเรื่องของเรา ทำให้คุณไม่พอใจ Seven Years in Tibet (1997)
"One can't resent one's era without being swiftly punished by it.""ไม่มีใครโทษกาลเวลา หากไม่ถูกมันเล่นงาน" Pola X (1999)
I'll bet she's going to resent it, and I'm missing the James Bond marathon on T.N.T.ลูกไม่ชอบแน่ ผมอดดูเจมส์ บอนด์ มาราธอนเลย American Beauty (1999)
Do you resent us, David?คุณไม่พอใจเราเหรอ เดวิด Unbreakable (2000)
Resent the life you have?ไม่พอใจชีวิตของคุณตอนนี้ Unbreakable (2000)
I do not resent my karma. I'm grateful for it.ผมไม่เคยเสียใจกับกรรมของตัวเอง / ผมภูมิใจมากกว่า The Matrix Revolutions (2003)
Do you resent him for that?เธอโกรธเขาเรื่องนี้เหรอ Swimming Pool (2003)
I think I resent that.ฉันว่ามันไม่เข้าท่า Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resentHe felt a resentment against his uncle for taking him in.
resentHe resented being called a coward.
resentHe resented everyone's being very quiet.
resentHe resented his friend's action.
resentHe resented that she was dating his brother.
resentI feel resentment against your unwarranted criticism.
resentI glare resentfully at the crimson letter, is this the infamous red-paper draft notice?
resentI resent his rude attitude.
resentI resent your cynical remarks.
resentShe resented being called a coward.
resentShe resented his remarks about her poor driving.
resentThe resentment runs deep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้โมโห(adj) resentful, See also: easily mad, irritable, Syn. เจ้าอารมณ์, Example: ถ้าเขาเป็นคนขี้โมโหเขาอาจจะด่าเธอไปแล้วก็ได้, Thai Definition: ที่มีนิสัยโกรธง่าย
คุมแค้น(v) resent, See also: rage, be rancor, harbour resentment, spite, Syn. แค้น, โกรธแค้น, Example: ทิดขวัญคุมแค้นคนบางคนที่มาแย่งสาวคนรัก, Thai Definition: ผูกใจเจ็บและคิดอยากแก้แค้น, เก็บเอาความแค้นเข้าไว้
เคียดแค้น(v) resent, See also: be angry, be annoyed, offend, be displeased, be dissatisfied, Syn. โกรธแค้น, แค้นเคือง, ไม่พอใจ, โกรธเคือง, Ant. พอใจ, รักใคร่, Example: เราเคียดแค้นคำพูดของเขามาก จนอยากจะชกหน้า
ฮึดฮัด(adj) resentful, See also: disgruntled, Example: เขาไม่พอใจที่ถูกสอบสวน และอายัดทรัพย์สิน จึงแสดงอาการฮึดฮัดออกมา, Thai Definition: แสดงท่าทางไม่พอใจ เพราะไม่ได้อย่างใจตน เป็นต้น
ตาขุ่นตาเขียว(adv) angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai Definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ตาขวาง(adv) resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai Definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขวาง(adv) resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai Definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขุ่นตาเขียว(adv) angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai Definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ถือโกรธ(v) resent, See also: be/get angry, bear a grudge, feel resentment against, rage, flare up, Syn. คุมแค้น, ผูกใจโกรธ, Example: แม้เพื่อนร่วมงานจะพูดจากระทบกระเทียบอย่างไรเธอก็ไม่ถือโกรธ, Thai Definition: โกรธเพราะถูกล่วงเกิน
ความขุ่นข้อง(n) resentment, See also: misgiving, umbrage, offense, Syn. ความขุ่นข้องหมองใจ, Example: เขาพยายามแผ่เมตตาเพื่อดับโทสะ พยาบาท ความขุ่นข้องต่างๆ เสีย, Thai Definition: การผิดใจกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
เอาให้ดู[ao hai dū] (v, exp) FR: montrer ; présenter
ใบระกา[bairakā] (n) EN: toothlike ridges on the sloping edges of a gable (representing the fin on the back of Naga)
บางโอกาส[bāng ōkāt] (adv) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself  FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
บรรณาการ[bannākān] (n) EN: tribute ; present ; gift  FR: cadeau [m] ; présent [m]
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
บิดผัน[bitphan] (v) EN: distort ; go awry ; misrepresent ; twist  FR: déformer
ชำร่วย[chamrūay] (n) EN: gift ; present  FR: présent [m] ; cadeau [m]
ชำร่วย[chamrūay] (v) EN: gift presents to

CMU English Pronouncing Dictionary
RESENT R IH0 Z EH1 N T
RESENT R IY0 Z EH1 N T
RESENTS R IH0 Z EH1 N T S
RESENTED R IY0 Z EH1 N T AH0 D
RESENTED R IY0 Z EH1 N AH0 D
RESENTING R IY0 Z EH1 N T IH0 NG
RESENTING R IH0 Z EH1 N T IH0 NG
RESENTFUL R IH0 Z EH1 N T F AH0 L
RESENTMENT R IH0 Z EH1 N T M AH0 N T
RESENTMENT R IH0 Z EH1 N M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resent (v) rˈɪzˈɛnt (r i1 z e1 n t)
resents (v) rˈɪzˈɛnts (r i1 z e1 n t s)
resented (v) rˈɪzˈɛntɪd (r i1 z e1 n t i d)
resentful (j) rˈɪzˈɛntfəl (r i1 z e1 n t f @ l)
resenting (v) rˈɪzˈɛntɪŋ (r i1 z e1 n t i ng)
resentment (n) rˈɪzˈɛntmənt (r i1 z e1 n t m @ n t)
resentfully (a) rˈɪzˈɛntfəliː (r i1 z e1 n t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不满[bù mǎn, ㄅㄨˋ ㄇㄢˇ, / 滿] resentful; discontented; dissatisfied, #3,580 [Add to Longdo]
愤慨[fèn kǎi, ㄈㄣˋ ㄎㄞˇ, / ] resent; resentment, #19,654 [Add to Longdo]
恼怒[nǎo nù, ㄋㄠˇ ㄋㄨˋ, / ] resentful; angry; to enrage sb, #21,265 [Add to Longdo]
憾恨[hàn hèn, ㄏㄢˋ ㄏㄣˋ, ] resentful, hateful [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
présenter(vt) แนะนำ เช่น Je vous présente mon frère, Francois. ผมขอแนะนำน้องชายของผมให้คุณรู้จักนะครับ, See also: regarder

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
DRS理論[ディーアールエスりろん, dei-a-ruesu riron] (n) discourse representation structure theory [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
お土産(P);御土産[おみやげ, omiyage] (n) (pol) (See 土産・みやげ) present; souvenir; (P) [Add to Longdo]
がる[garu] (suf,v5r) (1) to feel (on adj-stem to represent a third party's apparent emotion); (2) to behave as if one were [Add to Longdo]
がん[gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
くの字点[くのじてん, kunojiten] (n) (See 踊り字) iteration mark shaped like the hiragana "ku" (used in vertical writing to represent repetition of two or more characters) [Add to Longdo]
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この世[このよ, konoyo] (n,adj-no) this world; the present life [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
アト[あと, ato] atto represents 10^-18 [Add to Longdo]
アナログ表現[アナログひょうげん, anarogu hyougen] analog representation [Add to Longdo]
アナログ表示[アナログひょうじ, anarogu hyouji] analog representation [Add to Longdo]
グリフ表現[ぐりふひょうげん, gurifuhyougen] glyph representation [Add to Longdo]
コード化表現[コードかひようげん, ko-do kahiyougen] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード値[コードち, ko-do chi] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
コード要素[コードようそ, ko-do youso] code element, code value, coded representation [Add to Longdo]
データ表示[データひょうじ, de-ta hyouji] data representation [Add to Longdo]
ディジタル表現[ディジタルひょうげん, deijitaru hyougen] digital representation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resent
   v 1: feel bitter or indignant about; "She resents being paid
      less than her co-workers"
   2: wish ill or allow unwillingly [syn: {begrudge}, {resent}]
     [ant: {wish}, {wish well}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top