ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repulsive

R IY0 P AH1 L S IH0 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repulsive-, *repulsive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repulsive(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, Syn. disgusting, repellent
repulsiveness(n) ความน่ารังเกียจ

English-Thai: Nontri Dictionary
repulsive(adj) น่ารังเกียจ,น่าสะอิดสะเอียน,น่าผลักไส

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าเกลียด(adj) disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่ารังเกียจ, น่าชัง, Ant. น่ายกย่อง, น่าสรรเสริญ, Thai Definition: ที่ไม่น่ายกย่อง, ที่ทำไม่เหมาะสม
น่าเกลียดน่ากลัว(adj) disgusting, See also: repulsive, detestable, Syn. น่าเกลียด, น่าขยะแขยง, น่ากลัว, Ant. น่ารัก, สวย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น่าเกลียดน่ากลัว[nāklīet-nāklūa] (adj) EN: disgusting ; repulsive ; detestable

CMU English Pronouncing Dictionary
REPULSIVE R IY0 P AH1 L S IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repulsive (j) rˈɪpˈʌlsɪv (r i1 p uh1 l s i v)
repulsively (a) rˈɪpˈʌlsɪvliː (r i1 p uh1 l s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可恶[kě wù, ㄎㄜˇ ㄨˋ, / ] repulsive; vile; hateful; abominable, #10,939 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abstoßungskraft {f}repulsive force [Add to Longdo]
abstoßend {adj} | abstoßender | am abstoßendstenrepulsive | more repulsive | most repulsive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おぞい[ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
キモメン[kimomen] (n) (sl) repulsive man [Add to Longdo]
悪食[あくしょく;あくじき, akushoku ; akujiki] (n,vs) eating poor food; eating meat (thus breaking Buddhist rules); eating repulsive things [Add to Longdo]
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive [Add to Longdo]
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P) [Add to Longdo]
斥力[せきりょく, sekiryoku] (n) repulsion; repulsive force [Add to Longdo]
悍ましい[おぞましい, ozomashii] (adj-i) (uk) disgusting; repulsive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repulsive
   adj 1: offensive to the mind; "an abhorrent deed"; "the obscene
       massacre at Wounded Knee"; "morally repugnant customs";
       "repulsive behavior"; "the most repulsive character in
       recent novels" [syn: {abhorrent}, {detestable},
       {obscene}, {repugnant}, {repulsive}]
   2: possessing the ability to repel; "a repulsive force" [ant:
     {attractive(a)}]
   3: so extremely ugly as to be terrifying; "a hideous scar"; "a
     repulsive mask" [syn: {hideous}, {repulsive}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top