ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repulse

R IY0 P AH1 L S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repulse-, *repulse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repulse(vt) ขับไล่, See also: ทำให้ล่าถอยไป, Syn. beat off, drive away
repulse(vt) รังเกียจ, See also: ไม่ชอบ, ขยะแขยง, Syn. disgust
repulse(vt) ปฏิเสธ (ความช่วยเหลือ, มิตรภาพ), See also: ไม่ยอมรับ, Syn. rebuff, reject
repulse(n) การปฏิเสธ, Syn. rebuff, rejection
repulse(n) การขับไล่, Syn. rebuff
repulse from(phrv) ขับไล่กลับไป, Syn. repel from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repulse(รีพัลซฺ') vt.,n. (การ) ขับออก,ขับไล่ไสส่ง,ผลัก,ปัดแข้งปัดขา, See also: repulser n. repulsive adj. repulsion n., Syn. repel, rebuff

English-Thai: Nontri Dictionary
repulse(vt) ขจัด,ไล่,ขับไล่,ผลักไส

CMU English Pronouncing Dictionary
REPULSE R IY0 P AH1 L S
REPULSED R IY0 P AH1 L S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repulse (v) rˈɪpˈʌls (r i1 p uh1 l s)
repulsed (v) rˈɪpˈʌlst (r i1 p uh1 l s t)
repulses (v) rˈɪpˈʌlsɪz (r i1 p uh1 l s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逐退[zhú tuì, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄟˋ, 退] repulse, #192,921 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撃退[げきたい, gekitai] (n,vs) repulse; repel (i.e. the enemy) [Add to Longdo]
退ける;斥ける;却ける[しりぞける, shirizokeru] (v1,vt) to repel; to drive away; to repulse; to reject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repulse
   n 1: an instance of driving away or warding off [syn: {rebuff},
      {snub}, {repulse}]
   v 1: force or drive back; "repel the attacker"; "fight off the
      onslaught"; "rebuff the attack" [syn: {repel}, {repulse},
      {fight off}, {rebuff}, {drive back}]
   2: be repellent to; cause aversion in [syn: {repel}, {repulse}]
     [ant: {appeal}, {attract}]
   3: cause to move back by force or influence; "repel the enemy";
     "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders" [syn:
     {repel}, {drive}, {repulse}, {force back}, {push back}, {beat
     back}] [ant: {attract}, {draw}, {draw in}, {pull}, {pull in}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top