ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reply to

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reply to-, *reply to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reply to(phrv) พูดตอบ, See also: ตอบคำถาม
reply to(phrv) เขียนตอบ
reply to(phrv) ตอบกลับ, See also: โต้ตอบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reply toAt last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
reply toFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
reply toHe didn't reply to my letter.
reply toHe sent an immediate reply to my telegram.
reply toI could reply to all of them.
reply toI do not want to reply to his letter.
reply toI don't know how to reply to that question.
reply toI dreaded his reply to my letter.
reply toI haven't had a reply to my letter.
reply toIn reply to your request, we offer you an extra discount of 5% on this order.
reply toIt is wiser to make no reply to angry words.
reply toMen are absolutely not allowed to post or reply to articles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบจดหมาย[tøp jotmāi] (v, exp) EN: answer a letter ; reply to a letter  FR: répondre à une lettre

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
次韵[cì yùn, ㄘˋ ㄩㄣˋ, / ] reply to a poem in the same rhyme [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勅答[ちょくとう, chokutou] (n,vs) emperor's reply; reply to the emperor [Add to Longdo]
拝復[はいふく, haifuku] (int,n) (salutation of a formal letter of response) Dear Sir or Madam, in reply to your letter ... [Add to Longdo]
復啓[ふくけい;ふっけい, fukukei ; fukkei] (n) (salutation of a formal letter of response) Dear Sir or Madam, in reply to your letter ... [Add to Longdo]
奉答[ほうとう, houtou] (n,vs) reply to the throne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top