ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repentant

R IH0 P EH1 N T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repentant-, *repentant*
English-Thai: Longdo Dictionary
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repentantly(adv) อย่างสำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repentant(ริเพน'เทินทฺ) adj. สำนึกผิด,เสียใจในความผิดที่กระทำไป,สำนึกบาป

English-Thai: Nontri Dictionary
repentant(adj) เสียใจ,สำนึกผิด,สำนึกบาป

CMU English Pronouncing Dictionary
REPENTANT R IH0 P EH1 N T AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repentant (j) rˈɪpˈɛntənt (r i1 p e1 n t @ n t)
repentantly (a) rˈɪpˈɛntəntliː (r i1 p e1 n t @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repentant
   adj 1: feeling or expressing remorse for misdeeds [syn:
       {penitent}, {repentant}] [ant: {impenitent},
       {unremorseful}, {unrepentant}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top