ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repentance

R IH0 P EH1 N T AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repentance-, *repentance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repentance(n) การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret

English-Thai: Nontri Dictionary
repentance(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,การสำนึกบาป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repentanceความสำนึกผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repentanceShort pleasure, long repentance.

CMU English Pronouncing Dictionary
REPENTANCE R IH0 P EH1 N T AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repentance (n) rˈɪpˈɛntəns (r i1 p e1 n t @ n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仟悔[qiān huǐ, ㄑㄧㄢ ㄏㄨㄟˇ, ] repentance (in Christianity) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reue {f} | Reue empfindenrepentance | to feel repentant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔い[くい, kui] (n) regret; repentance; (P) [Add to Longdo]
悔い改め;悔改め[くいあらため, kuiaratame] (n) repentance [Add to Longdo]
改悟[かいご, kaigo] (n,vs) repentance [Add to Longdo]
改悛;悔悛[かいしゅん, kaishun] (n,vs) repentance; contrition [Add to Longdo]
後悔[こうかい, koukai] (n,vs,adj-no) regret; repentance; (P) [Add to Longdo]
懺悔[さんげ;ざんげ, sange ; zange] (n,vs) (さんげ is usu. used in Buddhism and ざんげ in other religions) repentance; confession; penitence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  repentance
      n 1: remorse for your past conduct [syn: {repentance},
           {penitence}, {penance}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top