ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repellent

R IH0 P EH1 L AH0 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repellent-, *repellent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repellent(adj) ซึ่งตีตัวออกห่าง, Syn. repulsive, repugnant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repellent(รีเพล'เลินทฺ) adj. ทำให้รังเกียจ,ทำให้น่าเบื่อหน่าย,ขับไล่,โต้กลับ,ต้านการซึมผ่าน n. สิ่งที่ขับไล่,ยาขับไล่แมลง,ยากันเซื่องซึม,สิ่งป้องกัน,, Syn. repellant

English-Thai: Nontri Dictionary
repellent(adj) ขับไล่ไป,ต้านทานไว้,เป็นที่รังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repellent๑. -ขับไล่๒. สารขับไล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Repellentsสารที่ใช้ป้องกัน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยากันยุง[yā kan yung] (n, exp) EN: mosquito repellent ; mosquito coil  FR: insecticide qui tue les moustiques [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPELLENT R IH0 P EH1 L AH0 N T
REPELLENTS R IH0 P EH1 L AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repellent (n) rˈɪpˈɛlənt (r i1 p e1 l @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abstoßend; abweisend {adj} | Wasser abstoßendrepellent | repellent to water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蚊取り[かとり, katori] (n,adj-no) mosquito repellent [Add to Longdo]
駆虫剤[くちゅうざい, kuchuuzai] (n) insecticide; bug repellent [Add to Longdo]
駆虫薬[くちゅうやく, kuchuuyaku] (n) (1) anthelmintic; vermifuge; vermicide; (2) insect repellent [Add to Longdo]
除け;避け[よけ, yoke] (n-suf,n) (uk) protection; repellent [Add to Longdo]
虫除け(P);虫よけ[むしよけ, mushiyoke] (n) insecticide; insect repellent; (P) [Add to Longdo]
反発力[はんぱつりょく, hanpatsuryoku] (n) repellent force; resiliency; elasticity [Add to Longdo]
防虫剤[ぼうちゅうざい, bouchuuzai] (n) insect repellent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repellent
   adj 1: serving or tending to repel; "he became rebarbative and
       prickly and spiteful"; "I find his obsequiousness
       repellent" [syn: {rebarbative}, {repellent}, {repellant}]
   2: highly offensive; arousing aversion or disgust; "a disgusting
     smell"; "distasteful language"; "a loathsome disease"; "the
     idea of eating meat is repellent to me"; "revolting food"; "a
     wicked stench" [syn: {disgusting}, {disgustful},
     {distasteful}, {foul}, {loathly}, {loathsome}, {repellent},
     {repellant}, {repelling}, {revolting}, {skanky}, {wicked},
     {yucky}]
   3: incapable of absorbing or mixing with; "a water-repellent
     fabric"; "plastic highly resistant to steam and water" [syn:
     {repellent}, {resistant}]
   n 1: a compound with which fabrics are treated to repel water
      [syn: {repellent}, {repellant}]
   2: a chemical substance that repels animals [syn: {repellent},
     {repellant}]
   3: the power to repel; "she knew many repellents to his
     advances" [syn: {repellent}, {repellant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top