ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

renunciation

R IH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renunciation-, *renunciation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renunciation(n) การสละ, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment, denial, giving up
renunciation(n) การประกาศสละสิทธิ์, Syn. relinquishment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renunciation(รีนันซิเอ'เชิน) n. การสละ,การประกาศสละสิทธิ์,หนังสือสละสิทธิ์,การประกาศตัดบุตร, See also: renunciative adj. renunciatory adj., Syn. repudiation

English-Thai: Nontri Dictionary
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
renunciationการสละ, การยอมสละ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
renunciation of areaการสละพื้นที่ [การทูต]
renunciation of nationalityการสละสัญชาติ [การทูต]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสละ(n) abandonment, See also: renunciation, relinquishment, sacrifice, discard, Syn. การละ, การทิ้ง, การปล่อย, การละวาง, Example: การสละทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนสร้างความปลาบให้แก่พสกนิกรชาวไทย, Thai Definition: การมอบสิ่งที่ยังต้องการรักษาไว้ให้แก่ผู้อื่นเพื่อความสุขสงบ หรือเพื่อเป็นการบูชา

CMU English Pronouncing Dictionary
RENUNCIATION R IH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
renunciation (n) rˈɪnˌʌnsɪˈɛɪʃən (r i1 n uh2 n s i ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄却[ききゃく, kikyaku] (n,vs) rejection; dismissal; abandoning; renunciation; waiver; (P) [Add to Longdo]
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
棄権[きけん, kiken] (n,vs) (1) abstaining from voting; (2) renunciation of a right; (3) did not start (sport); DNS; defaulting; (P) [Add to Longdo]
自己犠牲[じこぎせい, jikogisei] (n,adj-no) self-sacrifice; self-renunciation [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
不戦[ふせん, fusen] (n,adj-no) (1) anti-war; war renunciation; (2) sumo bout cancelled due to absence of one of the wrestlers; (P) [Add to Longdo]
放棄(P);抛棄[ほうき, houki] (n,vs) abandonment; renunciation; resignation; abdication (responsibility, right); (P) [Add to Longdo]
無我[むが, muga] (n) (1) selflessness; self-effacement; self-renunciation; (2) {Buddh} anatman (no-self, the Buddhist concept that in nothing does there exist an inherent self, soul, or ego); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 renunciation
   n 1: rejecting or disowning or disclaiming as invalid;
      "Congressional repudiation of the treaty that the President
      had negotiated" [syn: {repudiation}, {renunciation}]
   2: the state of having rejected your religious beliefs or your
     political party or a cause (often in favor of opposing
     beliefs or causes) [syn: {apostasy}, {renunciation},
     {defection}]
   3: an act (spoken or written) declaring that something is
     surrendered or disowned [syn: {renunciation}, {renouncement}]
   4: the act of renouncing; sacrificing or giving up or
     surrendering (a possession or right or title or privilege
     etc.) [syn: {renunciation}, {forgoing}, {forswearing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top