ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rent out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rent out-, *rent out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rent out(phrv) ยอมให้เช่า, Syn. hire out, let out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Had to rent out my flat to pay for my ticket.ฉันต้องให้คนเช่าแฟลตฉันนะสิ จะได้มีเงินไปซื้อตั๋วเครื่องบิน Love Actually (2003)
- Did you rent out the phone? - Look, you're just too dimwitted.ให้โทรศัพท์ใครเช่ารึไง ดูเธอมัน งั่ง จริง ๆ My Girl and I (2005)
Here last week they found this couple out in California, they'd rent out rooms to old people.นี่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว พวกเค้าเจอคนคู่หนึ่ง.. ..ในแคลิฟอร์เนีย พวกเขา ให้คนแก่มาเช่าห้องอยู่ No Country for Old Men (2007)
I rent out my couch?เช่าโซฟาฉันนอน? The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Yeah, so I need to rent out my apartment and find a smaller place to live.- มีอะไร? คือว่าผม... ปล่อยอพาร์ตเม้นท์ให้เช่า หาห้องเล็กลง Home (2010)
We had to rent out our house... to your father, in fact.เราปล่อยบ้านให้คนอื่นเช่า พ่อของเธอน่ะ ที่จริงแล้ว Flashback (2011)
We'd rent out the Waldorf Astoria ballrooms and feed the homeless.ไม่ เราเช่าห้อง บอลรูม วาลดรอฟ แอสโตเรีย และให้คนไร้บ้านอยู่ฟรี And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Why don't you rent out Grandpa's old apartment house?ทำไมไม่ปล่อยเช่าอพาร์ทเม้นท์ของปู่ล่ะ Prisoners (2013)
Hey, did you rent out 17-B?เธอเช่ายูนิต 17-บี งั้นรึ Max (2015)
You rent out this whole huge suite.เข้าใจไหม นายเช่าห้องสูทใหญ่ขนาดนี้ Ordinary World (2016)
Which is why I now live in a flat Ronnie Farrell used to rent out to a dominatrix.ซึ่งเป็นเหตุผล ที่ตอนนี้ผมอยู่ห้องเช่า ที่รอนนี่ ฟาร์เรลล์เคยปล่อยเช่า ให้สาวเล่นรักแบบซาดิสต์ Smell the Weakness (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เช่า(v) rent out, See also: let (UK), Ant. เช่า, Example: เขามีเงินเก็บมากพอจึงซื้อที่ดินสร้างห้องแถวให้เช่า, Thai Definition: ให้ผู้อื่นเข้าใช้ทรัพย์สินของตนชั่วคราว โดยผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าให้
ให้เช่า(v) rent out, See also: let (UK), Ant. เช่า, Example: เขามีเงินเก็บมากพอจึงซื้อที่ดินสร้างห้องแถวให้เช่า, Thai Definition: ให้ผู้อื่นเข้าใช้ทรัพย์สินของตนชั่วคราว โดยผู้เช่าต้องจ่ายค่าเช่าให้

Japanese-English: EDICT Dictionary
貸す(P);藉す[かす, kasu] (v5s,vt) (1) to lend; to loan; (2) to rent out; to hire out; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rent out
   v 1: grant the services of or the temporary use of, for a fee;
      "We rent out our apartment to tourists every year"; "He
      hired himself out as a cook" [syn: {hire out}, {rent out},
      {farm out}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top