ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remnants

R EH1 M N AH0 N T S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remnants-, *remnants*, remnant
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดน(n) leftovers, See also: remnants, residue, dregs, remain, leavings, Syn. กาก, ของเหลือ, ส่วนที่เหลือ, ของที่ตกค้าง, Example: ฉันไม่กินข้าวเหลือเดนเขาหรอก, Thai Definition: ของเหลือที่ไม่ต้องการแล้ว โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่เหลือเลือกแล้ว ทิ้งแล้ว ไม่ต้องการแล้วเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เศษ[sēt] (n) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers  FR: débris [mpl] ; restes [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMNANTS R EH1 M N AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remnants (n) rˈɛmnənts (r e1 m n @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
余党[yú dǎng, ㄩˊ ㄉㄤˇ, / ] remnants (of a defeated clique); rump, #63,600 [Add to Longdo]
劫余[jié yú, ㄐㄧㄝˊ ㄩˊ, / ] remnants after a disaster; aftermath, #180,725 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残り物[のこりもの, nokorimono] TH: พวกตกค้าง  EN: remnants

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants [Add to Longdo]
残り物[のこりもの, nokorimono] (n) leftovers (esp. food); remnants [Add to Longdo]
残影[ざんえい, zan'ei] (n) traces; remnants [Add to Longdo]
残敵[ざんてき, zanteki] (n) remnants of an enemy army [Add to Longdo]
残党[ざんとう, zantou] (n) remnants (of a defeated political party); refugees [Add to Longdo]
残兵[ざんぺい, zanpei] (n) (See 敗残兵) remnants of a defeated army [Add to Longdo]
端材[はざい, hazai] (n) mill ends; lumber remnants; wood waste [Add to Longdo]
敗残兵[はいざんへい, haizanhei] (n) remnants of a defeated army [Add to Longdo]
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid [Add to Longdo]
有り切れ[ありぎれ, arigire] (n) remnants [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top