ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remand

R IH0 M AE1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remand-, *remand*, reman
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remand(vt) ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย), Syn. incarcerate, send to prison
remand(vt) ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)
remand(vt) ส่งกลับ, Syn. send back
remand in(phrv) ควบคุมตัว (ก่อนการพิจารณาคดี)
remand to(phrv) ส่งไป (บางที่) เพื่อคอยการพิจารณาคดี)
remand for(phrv) ส่งเข้าขังคุก (ก่อนพิจารณาคดี)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remand(ริมานดฺ') vi. ส่งกลับ,ส่งกลับลงไปยังศาลที่ต่ำกว่าพิจารณา,คุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี n. การส่งกลับ,การส่งกลับลงไปยังศาลต่ำกว่าพิจารณา,บุคคลที่ถูกส่งกลับ,บุคคลที่ถูกคุมขังระหว่างรอพิจารณาคดี, Syn. send back
remand homen. สถานพินิจสำหรับผู้กระทำความผิดที่มีอายุ 8-16ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
remand(vt) ถูกคุมขัง,ส่งคืน,ส่งกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remand๑. การส่งผู้ต้องหากลับไปคุมขัง๒. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand๑. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remission ความหมายที่ ๓]๒. การขังระหว่างพิจารณา (ป. วิ. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remand centreสถานแรกรับฝากขัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remand homeสถานแรกรับฝากขังเด็กและเยาวชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องขัง[hǿng khang] (n, exp) EN: remand cell ; cell
การขังระหว่างพิจารณา[kān khang rawāng phitjāranā] (n, exp) EN: remand
ที่กักกัน[thī kakkan] (n, exp) EN: youth custody unit ; remand centre ; reform school (Am.)

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAND R IH0 M AE1 N D
REMANDED R IH0 M AE1 N D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remand (v) rˈɪmˈaːnd (r i1 m aa1 n d)
remands (v) rˈɪmˈaːndz (r i1 m aa1 n d z)
remanded (v) rˈɪmˈaːndɪd (r i1 m aa1 n d i d)
remanding (v) rˈɪmˈaːndɪŋ (r i1 m aa1 n d i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jugendstrafanstalt {f}remand home; juvenile prison [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
再拘留[さいこうりゅう, saikouryuu] (n) (a) remand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remand
   n 1: the act of sending an accused person back into custody to
      await trial (or the continuation of the trial)
   v 1: refer (a matter or legal case) to another committee or
      authority or court for decision [syn: {remit}, {remand},
      {send back}]
   2: lock up or confine, in or as in a jail; "The suspects were
     imprisoned without trial"; "the murderer was incarcerated for
     the rest of his life" [syn: {imprison}, {incarcerate}, {lag},
     {immure}, {put behind bars}, {jail}, {jug}, {gaol}, {put
     away}, {remand}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top