ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relieve

R IH0 L IY1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relieve-, *relieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relieve(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax
relieve(vt) ลดภาระ, See also: แบ่งเบา, Syn. assist, help, support
relieve(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. dismiss, fire
relieve(vt) ทำให้เด่น, See also: ทำให้สะดุดตา, ทำให้นูนออกมา
relieved(adj) ซึ่งปลดเปลื้อง
reliever(n) ผู้ช่วยผ่อนคลาย
relieve of(phrv) ช่วยบรรเทา, See also: แบ่งเบาภาระ, Syn. ease of, relieve from
relieve of(phrv) ไล่ออกจาก, See also: ปลดจาก หน้าที่, Syn. relieve from, remove from
relieve of(phrv) ขโมย, Syn. deliver of, ease of
relieve from(phrv) ลด/ปลดเปลื้องจาก, See also: บรรเทาจาก, Syn. ease of, relieve of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้รับช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
relieve(vt) ช่วยเหลือ,บรรเทาลง,ทำให้โล่งใจ,สงเคราะห์,แบ่งเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieve๑. หลุดพ้น, พ้นจาก๒. บรรเทาทุกข์, ช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relieveA cup of coffee relieved me of my headache.
relieveAnywho, I'm relieved the test is over. [Casual]
relieveDo you have anything to relieve a headache?
relieveDo you have a pain reliever?
relieveHe was relieved at the news.
relieveHe was relieved of his heavy responsibility.
relieveHe was relieved when she informed him that she has a new rich boyfriend.
relieveI am relieved that you are safe.
relieveI am very much relieved to know that.
relieveI feel relieved.
relieveI felt much relieved to hear the news.
relieveI felt quite relieved after I had said all I wanted to say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายทุกข์(v) relieve distress, Syn. คลายความทุกข์, Example: พวกเขาคลายทุกข์ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งจากเสียงดนตรีของพวกเรา, Thai Definition: ช่วยให้ความเดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจทุเลาลง
เบาตัว(v) be relaxed, See also: relieve, feel relieved, Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว, Example: ฉันจะรู้สึกเบาตัวมากถ้าได้ออกกำลังกายแล้วได้ไปอบผิวต่อ, Thai Definition: รู้สึกกระปรี้กระเปร่าเพราะสบายตัว, โล่งใจหายอึดอัด
โล่งอก(adv) relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai Definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ไปทุ่ง(v) go to the toilet, See also: relieve oneself, defecate, go to stool, Example: ยายไปทุ่ง เดี๋ยวก็กลับมา, Thai Definition: ไปขี้, ไปถ่ายอุจจาระ
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ถอดถอน(v) relieve, See also: demote, Ant. แต่งตั้ง, Example: อธิบดีกรมตำรวจถอดถอนตำแหน่งนายตำรวจใหญ่ทางภาคใต้ 5 นาย, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
บรรเทา(v) relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai Definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
เบาแรง(v) relieve, See also: be easy, Syn. ผ่อนแรง, Example: เครื่องจักรช่วยเบาแรงในการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ และทำให้งานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย, Thai Definition: ผ่อนหรือช่วยให้ใช้แรงหรือกำลังน้อยลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกูล[anukūn] (v) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend  FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
แบ่งเบา[baengbao] (v) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share  FR: alléger
บำบัด[bambat] (v) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate  FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบาใจ[baojai] (adj) EN: relieved  FR: réconforté ; tranquillisé ; allégé
การปลด[kān plot] (n) EN: relieve ; demotion
คลาย[khlāi] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax  FR: détendre ; se détendre ; soulager
คลายใจ[khlāijai] (v) EN: relieve ; alleviate ; lighten  FR: être rassuré ; être soulagé
คลายกังวล[khlāi kangwon] (v, exp) EN: relieve ; allay
คลายทุกข์[khlāi thuk] (v, exp) EN: relieve distress  FR: se relever ; se remettre

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIEVE R IH0 L IY1 V
RELIEVE R IY0 L IY1 V
RELIEVED R IH0 L IY1 V D
RELIEVED R IY0 L IY1 V D
RELIEVER R IY0 L IY1 V ER0
RELIEVES R IY0 L IY1 V Z
RELIEVERS R IY0 L IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relieve (v) rˈɪlˈiːv (r i1 l ii1 v)
relieved (v) rˈɪlˈiːvd (r i1 l ii1 v d)
relieves (v) rˈɪlˈiːvz (r i1 l ii1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
释然[shì rán, ㄕˋ ㄖㄢˊ, / ] relieved; at ease; feel relieved, #22,699 [Add to Longdo]
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, / ] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy, #53,550 [Add to Longdo]
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, / ] relieve inflammation or internal heat, #90,965 [Add to Longdo]
宽缓[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ, / ] relieved; tensions relax, #146,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さっぱり[sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
ほっと[hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
荷が下りる[にがおりる, nigaoriru] (exp,v1) to feel relieved; to feel happy after having been relieved of a responsibility; to be relieved from a duty [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
休まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
胸の痞が下りる[むねのつかえがおりる, munenotsukaegaoriru] (exp,v1) to be relieved of a worry [Add to Longdo]
胸を撫で下ろす;胸をなで下ろす;胸をなでおろす[むねをなでおろす, munewonadeorosu] (exp,v5s) (See 撫で下ろす) to be relieved; to feel relieved [Add to Longdo]
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp,v1) to relieve a person's pain [Add to Longdo]
肩の荷が下りる;肩の荷がおりる[かたのにがおりる, katanonigaoriru] (exp,v1) to feel relieved of one's burden; to have a weight removed from one's mind [Add to Longdo]
御役御免;お役御免[おやくごめん, oyakugomen] (n) dismissal; firing; retirement; being relieved from one's post; being relieved of a burden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relieve
   v 1: provide physical relief, as from pain; "This pill will
      relieve your headaches" [syn: {relieve}, {alleviate},
      {palliate}, {assuage}]
   2: free someone temporarily from his or her obligations [syn:
     {take over}, {relieve}]
   3: grant relief or an exemption from a rule or requirement to;
     "She exempted me from the exam" [syn: {exempt}, {relieve},
     {free}] [ant: {apply}, {enforce}, {implement}]
   4: lessen the intensity of or calm; "The news eased my
     conscience"; "still the fears" [syn: {still}, {allay},
     {relieve}, {ease}]
   5: save from ruin, destruction, or harm [syn: {salvage},
     {salve}, {relieve}, {save}]
   6: relieve oneself of troubling information [syn: {unbosom},
     {relieve}]
   7: provide relief for; "remedy his illness" [syn: {remedy},
     {relieve}]
   8: free from a burden, evil, or distress
   9: take by stealing; "The thief relieved me of $100"
   10: grant exemption or release to; "Please excuse me from this
     class" [syn: {excuse}, {relieve}, {let off}, {exempt}]
   11: alleviate or remove (pressure or stress) or make less
     oppressive; "relieve the pressure and the stress"; "lighten
     the burden of caring for her elderly parents" [syn:
     {relieve}, {lighten}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top