ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

release

R IY0 L IY1 S   
109 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -release-, *release*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
release[VT] ปลดปล่อย, See also: ปล่อยตัว, Syn. liberate, loose, set free
release[VT] ปลดหนี้
release[VT] ปลดออกจากงาน, See also: ขับออก, ไล่ออก, Syn. dismiss, fire
release[VT] ออกวางจำหน่าย, See also: ออกวางตลาด, Syn. issue, publish
release[N] การปลดปล่อย, See also: การปลดเปลื้อง, การปล่อยเป็นอิสระ, Syn. liberation, setting free
release[N] การออกข่าว, See also: การนำออกแสดง, การตีพิมพ์, Syn. proclamation, publication
release to[PHRV] ปล่อยข่าวไปยัง
release from[PHRV] ปลดปล่อยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
releasee(รีลิส'ซี) n. ผู้รับโอนสิทธิ์,ผู้ได้รับการปลดหนี้
releaser(รีลี'เซอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ปลดปล่อย,เครื่องปลดปล่อย
news releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
news release n.=press rel(ดู)
press releasen. ข่าวสำหรับหนังสือพิมพ์
sustained releaseยาที่ออกฤทธิ์เนิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
release(n) การหลุดพ้น,การปล่อย,การปลด,การสละสิทธิ์,การยกเว้น
release(vt) หลุดพ้น,ปล่อย,ปลด,แก้,โอนสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
release๑. ปล่อย ๒. ฉบับที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
releaseการปล่อย [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
releaseการปลด, การปลดเปลื้อง, การปล่อยชั่วคราว, การถอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release๑. ปล่อย๒. ฉบับที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release bearing; clutch thrust bearing; throwout bearing; withdrawal bearingตลับลูกปืนคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
release fingers; release lever plate; release leversนิ้วคลัตช์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
release from liabilitiesการปลดเปลื้องความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release of reserveเลิกการสำรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
release of the obligationการปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
release on licenceการปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ [ดู parole ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Release Cutting การตัดฟันไม้ป้องกันการแย่งอาหาร
การตัดฟันไม้เพื่อที่จะให้หมู่ไม้ชนิดที่ต้อง การ ซึ่งยังไม่พ้นสภาพลูกไม้ (sapling stage) ได้รอดพ้น จากการแก่งแย่งของไม้ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ เพื่อให้หมู่ไม้พวกนี้ได้รับแสงสว่างอย่างเพียงพอที่จะเจริญเติบโต ปกคลุมพื้นที่นั้นต่อไป ประกอบด้วย Cleaning และ Liber [สิ่งแวดล้อม]
release numberฉบับที่
ตัวเลขที่อยู่ทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมในหมายเลขโปรแกรม เมื่อบริษัทซอฟต์แวร์แก้ไขปรับปรุงซอฟแวร์ชุดหนึ่งอย่างขนาดใหญ่แล้ว ก็จะนำซอฟต์แวร์นั้นออกจำหน่ายเป็นรุ่นใหม่ (new version) หมายเลขรุ่นนี้จะอยู่ทางซ้ายมือของเครื่องหมายจุดทศนิยม ต่อมาเมื่อบริษัทซอฟต์แวร์ไปบ้างเล็กน้อย หรือแก้ไขซอฟต์แวร์ให้ถูกต้องมากขึ้น บริษัทอาจจะยังคงเรียกซอฟต์แวร์ใหม่เป็นรุ่นเดิมอยู่ แต่จะเปลี่ยนหมายเลขแสดงฉบับที่ไป [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Release him or I'll shoot and I am a dead eyeshot shooting.และฉันยิงตรงตาย Help! (1965)
Within an hour, he signed a release for a certified check of $ 1,000.ภายในหนึ่งชั่วโมง เขาเซ็นสัญญาเปิดตัวสำหรับการตรวจสอบได้รับการรับรอง 1,000 ดอลลาร์ The Godfather (1972)
In three hours he'll be released with our proposition.ในสามชั่วโมงเขาจะได้รับการปล่อยตัวที่มีข้อเสนอของเรา The Godfather (1972)
I've got a writ here for Mongo's release signed by Hedley Lamarr himself.มีคำสั่งให้ปล่อยมองโก จากเฮดลีย์ ลามาร์ Blazing Saddles (1974)
Standard release?มาตรฐานการปลดปล่อย The Blues Brothers (1980)
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด The Blues Brothers (1980)
You have to release that tourniquet every 15 minutes.คุณต้องปล่อยสายรัดทุก15นาที First Blood (1982)
I'm ordering the release of all prisoners within the next 24 hours.ผมจะสั่งปล่อยนักโทษทั้งหมดใน 24 ชม. Gandhi (1982)
I will release you on bail of 1 00 rupees until I reach a sentence.ผมจะปล่อยคุณ ด้วยเงินประกัน 100 รูปี จนกว่าจะมีคำตัดสิน Gandhi (1982)
Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision.งั้นผมจะให้ประกันตัว โดยไม่ต้องใช้เงิน จนกว่าจะได้คำตัดสิน Gandhi (1982)
Maulana Azad, my colleague and a fellow Muslim and just recently released from prison.เมาลาน่า อาแซด เพื่อนร่วมงานผม และคนมุสลิม และเพิ่งพ้นคุกมา Gandhi (1982)
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.ไวซ์รอยจะปล่อยตัวคุณ ถ้าคุณ พูดให้พวกเขาเลิกใช้ความรุนแรง Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
releaseAfter I sign these release papers, you'll be on your way.
releaseAll the hostages were released unharmed.
releaseAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
releaseCleanse me! Release me! Set me free!
release"Gang Wives" is a Yakuza movie released in 1986 by Toei Distribution Network.
releaseHe obtained a release from his debt.
releaseHe ordered them to release the prisoners.
releaseHe was released from prison immediately after the war.
releaseHis autobiography was released today and was sold out by noon.
releaseIs death the only release?
releaseIt is said that he was released after the prison life for five years.
releaseI want to mention the release of our new software edition at the banquet.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระบาย[V] release, See also: let out, let off, drain, Example: เครื่องวัดอุณหภูมิมีลิ้นสำหรับระบายก๊าซ, Thai definition: ผ่านออกไป, ถ่ายออก
ปล่อยของ[V] let the magic thing go, See also: release an amulet to harm the other, Example: ที่นี่ยังมีความเชื่อทางเรื่องไสยศาสตร์ของชาวบ้านที่ว่า หมอผีสามารถปล่อยของเข้าท้องทำลายคนอื่นได้, Thai definition: ทำพิธีไสยศาสตร์ให้ของไปทำร้ายผู้อื่น
มุตติ[N] release, See also: deliverance, nirvana, liberty, freedom, Syn. ความพ้น, Notes: (บาลี)
วิมุตติ[N] liberation, See also: release, nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น, นิพพาน, Example: การเจริญทางวาจา ทางใจของตนจึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิมุตติ, Thai definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)
วิโมกข์[N] release from human affairs, See also: liberation, Nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความหลุดพ้น, ความพ้น, พระนิพพาน, Thai definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)
ระบายสินค้า[V] release products, See also: release commodity, dump, Example: ภาวะเศรษฐกิจของอเมริกาขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากอเมริการะบายสินค้าคงคลังที่ค้างอยู่มากจากปลายปีก่อน, Thai definition: ขายสินค้าที่ตกค้างให้มากที่สุด
ปลดเปลื้อง[V] release, See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate, Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา, Thai definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ปลดปล่อย[V] free, See also: release, liberate, set free, emancipate, Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ, Example: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว, Thai definition: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด
คลายเครียด[V] relax, See also: release, give rest to, Syn. ผ่อนคลาย, Example: งานการ์ตูนส่วนใหญ่ผมเขียนเพื่อให้คลายเครียด หรือเอาไว้ถ่ายทอดบุคลิกของเพื่อนๆ, Thai definition: ทำให้ความเครียดลดน้อยลง
ให้ข่าว[V] release the news, See also: disseminate the news, Example: ส.ส.บางคนได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในการปรับครม. ครั้งนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปล่อย[n.] (kān plǿi) EN: emission ; release   FR: émission [f]
การยกเลิกการควบคุม[n. exp.] (kān yokloēk kān khūapkhum) EN: release   
คลายเครียด[v. exp.] (khlāi khrīet) EN: relax ; release ; give rest to   FR: détendre son esprit ; se détendre ; se délasser
หลุด[v.] (lut) EN: succeed on escaping ; escape ; manage to get away ; get clear off ; cut loose ; be let out ; be released   FR: échapper
หมายปล่อย[n. exp.] (māi plǿi) EN: warrant of release ; order of discharge   
นำออกจำหน่าย[v. exp.] (nam øk jamnāi) EN: release   
ออกจากคุก[v. exp.] (øk jāk khuk) EN: be released from custody   
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave   FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way   FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยเชลยศึก[v. exp.] (plǿi chaloēi seuk) EN: release the captives   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELEASE    R IY0 L IY1 S
RELEASED    R IY0 L IY1 S T
RELEASES    R AH0 L IY1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
release    (v) rˈɪlˈiːs (r i1 l ii1 s)
released    (v) rˈɪlˈiːst (r i1 l ii1 s t)
releases    (v) rˈɪlˈiːsɪz (r i1 l ii1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保释[bǎo shì, ㄅㄠˇ ㄕˋ, / ] release on bail; bail, #34,141 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablassventil {n}release valve [Add to Longdo]
Befreiung {f}; Erlösung {f} | Befreiung {f}release | riddance [Add to Longdo]
Entbindung {f} (von einer Pflicht)release (from) [Add to Longdo]
Entlassung {f} (aus der Haft); Freilassung {f} (aus)release (from) [Add to Longdo]
Freigabetreffen {n}release meeting [Add to Longdo]
Freiwerden {n} von Energierelease of energy [Add to Longdo]
Öffnungsmechanismus {m}release mechanism [Add to Longdo]
Rückschaltkraft {f}release force [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオ[, orijinarubideo] (n) film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[, orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
キャッチアンドリリース[, kyacchiandoriri-su] (n) catch and release (fishing) [Add to Longdo]
キャンディデート版[キャンディデートばん, kyandeide-to ban] (n) {comp} candidate release [Add to Longdo]
ケーブルレリーズ[, ke-burureri-zu] (n) cable release [Add to Longdo]
シャッターを切る[シャッターをきる, shatta-wokiru] (exp,v5r) to release a shutter (camera); to click a shutter [Add to Longdo]
セルフタイマー[, serufutaima-] (n) self-timer; delayed-action (shutter release) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes [Add to Longdo]
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information [Add to Longdo]
リリース番号[リリースばんごう, riri-su bangou] release number [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free [Add to Longdo]
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 release
   n 1: merchandise issued for sale or public showing (especially a
      record or film); "a new release from the London Symphony
      Orchestra"
   2: the act of liberating someone or something [syn:
     {liberation}, {release}, {freeing}]
   3: a process that liberates or discharges something; "there was
     a sudden release of oxygen"; "the release of iodine from the
     thyroid gland"
   4: an announcement distributed to members of the press in order
     to supplement or replace an oral presentation [syn:
     {handout}, {press release}, {release}]
   5: the termination of someone's employment (leaving them free to
     depart) [syn: {dismissal}, {dismission}, {discharge},
     {firing}, {liberation}, {release}, {sack}, {sacking}]
   6: euphemistic expressions for death; "thousands mourned his
     passing" [syn: {passing}, {loss}, {departure}, {exit},
     {expiration}, {going}, {release}]
   7: a legal document evidencing the discharge of a debt or
     obligation [syn: {acquittance}, {release}]
   8: a device that when pressed will release part of a mechanism
     [syn: {release}, {button}]
   9: activity that frees or expresses creative energy or emotion;
     "she had no other outlet for her feelings"; "he gave vent to
     his anger" [syn: {release}, {outlet}, {vent}]
   10: the act of allowing a fluid to escape [syn: {spill},
     {spillage}, {release}]
   11: a formal written statement of relinquishment [syn:
     {release}, {waiver}, {discharge}]
   12: (music) the act or manner of terminating a musical phrase or
     tone [syn: {release}, {tone ending}]
   v 1: release, as from one's grip; "Let go of the door handle,
      please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't
      fall" [syn: {let go of}, {let go}, {release}, {relinquish}]
      [ant: {hold}, {take hold}]
   2: grant freedom to; free from confinement [syn: {free},
     {liberate}, {release}, {unloose}, {unloosen}, {loose}] [ant:
     {confine}, {detain}]
   3: let (something) fall or spill from a container; "turn the
     flour onto a plate" [syn: {turn}, {release}]
   4: prepare and issue for public distribution or sale; "publish a
     magazine or newspaper" [syn: {publish}, {bring out}, {put
     out}, {issue}, {release}]
   5: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]
   6: generate and separate from cells or bodily fluids; "secrete
     digestive juices"; "release a hormone into the blood stream"
     [syn: {secrete}, {release}]
   7: make (information) available for publication; "release the
     list with the names of the prisoners" [syn: {free},
     {release}]
   8: part with a possession or right; "I am relinquishing my
     bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to the
     throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign}, {free},
     {give up}]
   9: release (gas or energy) as a result of a chemical reaction or
     physical decomposition [syn: {release}, {free}, {liberate}]
   10: make (assets) available; "release the holdings in the
     dictator's bank account" [syn: {unblock}, {unfreeze},
     {free}, {release}] [ant: {block}, {freeze}, {immobilise},
     {immobilize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top