ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relaxed

R IH0 L AE1 K S T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relaxed-, *relaxed*, relax, relaxe
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relaxed(adj) ซึ่งผ่อนคลาย, See also: ซึ่งรู้สึกสบาย, Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxedly(adv) อย่างผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relaxedA cup of hot soup relaxed me.
relaxedBe relaxed and put the other person at ease.
relaxedHe feels relaxed when he's playing the guitar.
relaxedHe relaxed his hold on me.
relaxedHow can I feel relaxed, with you watching me like that?
relaxedI also really had the feeling of having had a relaxed day with my family for the first time in a long while.
relaxedI feel relaxed with him.
relaxedI feel relaxed with you.
relaxedI felt much more relaxed.
relaxedImport regulations have been relaxed recently.
relaxedI relaxed at home last Sunday.
relaxedI was nervous at first but gradually got more relaxed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรื่องเบาสมอง(n) light matter, See also: relaxed matter, Ant. เรื่องหนักสมอง, Example: นอกจากเรื่องแปลกับบทกวีแล้ว หนังสือนี้ยังมีเรื่องเบาสมองแทรกอยู่ทั่วๆ ไปในเล่มด้วย, Count Unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาสมอง[baosamøng] (adj) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed  FR: décontracté
โล่งใจ[lōngjai] (v) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed  FR: être soulagé ; être apaisé
เพลิดเพลิน[phloētphloēn] (v) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed  FR: jubiler
สบาย ๆ[sabāi-sabāi] (x) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy  FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool

CMU English Pronouncing Dictionary
RELAXED R IH0 L AE1 K S T
RELAXED R IY0 L AE1 K S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relaxed (v) rˈɪlˈækst (r i1 l a1 k s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ, / ] relaxed, #344,455 [Add to Longdo]
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, / ] relaxed; easy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufgelockert; entspannt {adj} | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll [Add to Longdo]
ゆらり[yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly [Add to Longdo]
グリーンツーリズム[guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei [Add to Longdo]
[ゆた, yuta] (adj-na) (arch) relaxed [Add to Longdo]
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time [Add to Longdo]
気安い;気易い[きやすい, kiyasui] (adj-i) relaxed; familiar; easy to access; friendly [Add to Longdo]
自然体[しぜんたい, shizentai] (n) (1) natural posture or stance (esp. in judo); (2) relaxed, open attitude [Add to Longdo]
心が和む[こころがなごむ, kokoroganagomu] (exp,v5m) to feel relaxed [Add to Longdo]
心休まる[こころやすまる, kokoroyasumaru] (v5r,vi) to feel at ease; to feel relaxed [Add to Longdo]
締まりがない;締まりが無い;締りが無い;しまりが無い[しまりがない, shimariganai] (exp,adj-i) (See 締まりのない,だらしが無い) not at all tense; relaxed; calm [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relaxed
   adj 1: without strain or anxiety; "gave the impression of being
       quite relaxed"; "a relaxed and informal discussion" [ant:
       {tense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top