ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejuvenation

R IH0 JH UW2 V AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejuvenation-, *rejuvenation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejuvenation(n) การทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว, Syn. revival, revivification

English-Thai: Nontri Dictionary
rejuvenation(n) การชุบตัวใหม่,การทำให้หนุ่มขึ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejuvenationการคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rejuvenation head; knickpointจุดเปลี่ยนลาดลำน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rejuvenation of the populationการเยาว์วัยลงของประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rejuvenationความเป็นหนุ่มสาว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, actually, we like to think of ourselves more as a rejuvenation clinic.ที่จริง เราชอบคิดว่าที่นี่ เป็นคลินิกเสริมสวยมากกว่าค่ะ Table for Fae (2012)
Basically, we're dedicated to the preservation and rejuvenation of the Lower East Side.หลัก ๆ แล้วเราทุ่มเทกับการดูแลรักษา The Cobbler (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
REJUVENATION R IH0 JH UW2 V AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejuvenation (n) rˈɪʤˌuːvənˈɛɪʃən (r i1 jh uu2 v @ n ei1 sh @ n)
rejuvenations (n) rˈɪʤˌuːvənˈɛɪʃənz (r i1 jh uu2 v @ n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回春[かいしゅん, kaishun] (n) return of spring; rejuvenation [Add to Longdo]
元気回復[げんきかいふく, genkikaifuku] (n) recovering one's spirits; rejuvenation; refection [Add to Longdo]
若返り[わかがえり, wakagaeri] (n,vs) rejuvenation; restoration of youth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejuvenation
   n 1: the phenomenon of vitality and freshness being restored;
      "the annual rejuvenation of the landscape" [syn:
      {rejuvenation}, {greening}]
   2: the act of restoring to a more youthful condition

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top