ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejoinder

R IH0 JH OY1 N D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejoinder-, *rejoinder*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejoinder(n) คำตอบ, Syn. response, reply, answer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply, riposte

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
REJOINDER R IH0 JH OY1 N D ER0
REJOINDER R IY0 JH OY1 N D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejoinder (n) rˈɪʤˈɔɪndər (r i1 jh oi1 n d @ r)
rejoinders (n) rˈɪʤˈɔɪndəz (r i1 jh oi1 n d @ z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejoinder
   n 1: a quick reply to a question or remark (especially a witty
      or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
      teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
      {replication}, {comeback}, {counter}]
   2: (law) a pleading made by a defendant in response to the
     plaintiff's replication

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top