ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reiterate

R IY0 IH1 T ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reiterate-, *reiterate*
Possible hiragana form: れいてらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reiterate(vt) พูดซ้ำ, See also: กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ, Syn. ingeminate, repeat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reiterate(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กระทำซ้ำ, See also: reiterable adj. reiteration n. reiterative, Syn. repeat, iterate, stress

English-Thai: Nontri Dictionary
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ(v) repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai Definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
พูดซ้ำซาก(v) repeat, See also: reiterate, restate, Syn. พูดจำเจ, Example: แม่พูดซ้ำซากจนฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว, Thai Definition: พูดแล้วพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันร่ำไป
ย้ำ(v) repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai Definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
สำทับ(v) reiterate, See also: iterate, Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ, Example: แม่สำทับไปอีกว่าให้ซื้อมาแค่พอกินเท่านั้น, Thai Definition: พูดย้ำหรือพูดซ้ำๆ เพื่อเน้นให้หนักแน่นมั่นคง
กำชับ(v) reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา, Thai Definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
กำชับกำชา(v) reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว, Thai Definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำชับ[kamchap] (v) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort  FR: insister ; réitérer ; exhorter
พูดซ้ำซาก[phūt samsāk] (v, exp) EN: repeat ; reiterate ; restate  FR: répéter ; réitérer
ซ้ำ[sam] (v) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate  FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[samrøi] (v) EN: repeat ; recur ; reiterate  FR: répéter ; réitérer
สำทับ[samthap] (v) EN: reiterate ; iterate ; repeat  FR: réitérer
ย้ำ[yam] (v) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert  FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[yam jutyeūn] (v, exp) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand  FR: réaffirmer sa position

CMU English Pronouncing Dictionary
REITERATE R IY0 IH1 T ER0 EY2 T
REITERATED R IY0 IH1 T ER0 EY2 T IH0 D
REITERATES R IY0 IH1 T ER0 EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reiterate (v) rˈiːˈɪtərɛɪt (r ii1 i1 t @ r ei t)
reiterated (v) rˈiːˈɪtərɛɪtɪd (r ii1 i1 t @ r ei t i d)
reiterates (v) rˈiːˈɪtərɛɪts (r ii1 i1 t @ r ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reiterate
   v 1: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
      request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
      {iterate}, {restate}, {retell}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top