ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reinvigorate

R IY2 IH0 N V IH1 G ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reinvigorate-, *reinvigorate*
Possible hiragana form: れいんう゛ぃごらて
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประคองตัว(v) reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai Definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
เส้นแข็ง(v) reinvigorate, See also: revitalize, Syn. เส้นตึง, Example: เถาเอ็นอ่อนใช้ต้มดื่มบำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง แก้เส้นแข็ง แก้ปวดเมื่อยเส้นเอ็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประคองตัว[prakhøng tūa] (v, exp) EN: sustain oneself ; come through ; support oneself ; lift oneself up by (his) footstraps ; reinvigorate oneself ; stand on one's feet

CMU English Pronouncing Dictionary
REINVIGORATE R IY2 IH0 N V IH1 G ER0 EY2 T
REINVIGORATED R IY2 IH0 N V IH1 G ER0 EY2 T IH0 D

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reinvigorate
      v 1: impart vigor, strength, or vitality to; "Exercise is
           invigorating" [syn: {invigorate}, {reinvigorate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top