ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reiben

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reiben-, *reiben*
Possible hiragana form: れいべん
German-Thai: Longdo Dictionary
reiben(vt) |rieb, hat gerieben| ขัดถู, ขยี้ เช่น Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. ฉันขยี้ตาตัวเองแล้วก็มองไปที่นั่นอย่างละเอียดถี่ถ้วน
schreiben(vi) |schrieb, hat geschrieben| เขียน
aufschreiben(vi) |schrieb auf, hat aufgeschrieben| เขียนลงบนกระดาษ สลัก จารึก
abschreiben(vi) |schrieb ab, hat abgeschrieben| เขียนลอก ลอก
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน, See also: sich immatrikulieren
Handel treibenทำธุรกิจ, ค้าขาย, ทำการค้าขาย
Sport treibenเล่นกีฬา
beschreiben(vt) |beschrieb, hat beschrieben| อธิบาย, บรรยาย เช่น Können Sie mir ausführlich beschreiben, wie er aussieht?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiben {n}; Reibung {f}; Abreibung {f}; Scheuern {n}rubbing [Add to Longdo]
Reiben {n} [textil.]crumpling [Add to Longdo]
reiben (an) | reibend | gerieben | er/sie reibt | ich/er/sie rieb | er/sie hat/hatte geriebento rub (against) | rubbing | rubbed | he/she rubs | I/he/she rubbed | he/she has/had rubbed [Add to Longdo]
reiben; abwetzen | reibend; abwetzend | gerieben; abgewetzt | reibtto chafe | chafing | chafed | chafes [Add to Longdo]
reiben | reibend | gerieben | reibt | riebto grind {ground; ground} | grinding | ground | grinds | ground [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ま, ma] REIBEN, ABREIBEN, KRATZEN [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top