ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registrant

R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registrant-, *registrant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
registrant(n) ผู้ลงทะเบียน, See also: ผู้ขึ้นทะเบียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
registrant(เรจ'จิสเทรินทฺ) n. ทหารกองเกิน,ผู้ถูกขึ้นทะเบียน,ผู้ถูกจดทะเบียน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
registrantผู้ขอจดทะเบียน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGISTRANT R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T
REGISTRANTS R EH1 JH AH0 S T R AH0 N T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
登録者[とうろくしゃ, tourokusha] (n) registrant; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  registrant
      n 1: a person who is formally entered (along with others) in a
           register (and who obtains certain rights thereby)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top