ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

registered mail

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -registered mail-, *registered mail*
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
registered mailHow many days will it take if I send this as registered mail?
registered mailI would like to send this by register registered mail.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไปรษณีย์ลงทะเบียน(n) registered mail, Example: แม่ส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเพราะกลัวของหาย, Thai Definition: การส่งไปรษณีย์ที่มีการรับประกันว่าของหรือพัสดุถึงผู้ที่ได้รับ
ไปรษณีย์รับรอง(n) registered post, See also: registered mail, Syn. ไปรษณีย์ลงทะเบียน, Example: หน่วยราชการหลายแห่งจะส่งเอกสารสำคัญโดยใช้ไปรษณีย์รับรอง, Thai Definition: ไปรษณีย์พิเศษอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการรับฝาก ส่ง และนำจ่ายจดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์ และพัสดุย่อย โดยมีหลักฐาน ใช้เฉพาะกิจการไปรษณีย์ในประเทศเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไปรษณีย์ลงทะเบียน[praisanī longthabīen] (n, exp) EN: registered mail
ไปรษณีย์รับรอง[praisanī raprøng] (n, exp) EN: registered post ; registered mail

Japanese-English: EDICT Dictionary
現金書留[げんきんかきとめ, genkinkakitome] (n) registered mail [Add to Longdo]
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P) [Add to Longdo]
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] (n) registered mail; PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] (n) {comp} registered mail to addressee in person; PD PR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
書留郵便[かきとめゆうびん, kakitomeyuubin] registered mail, PD PR [Add to Longdo]
親展書留郵便[しんてんかきとめゆうびん, shintenkakitomeyuubin] registered mail to addressee in person, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 registered mail
   n 1: mail that is registered by the post office when sent in
      order to assure safe delivery [syn: {registered mail},
      {registered post}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top