ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regenerative

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regenerative-, *regenerative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regenerative(adj) ซึ่งปฏิรูป, See also: ซึ่งเปลี่ยนแปลงใหม่

English-Thai: Nontri Dictionary
regenerative(adj) ที่ให้ชีวิตใหม่,ที่เกิดใหม่,ที่เปลี่ยนรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerative Medicineการแพทย์ทางเลือกใหม่, Example: วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your recovery has proven this blood has tremendous regenerative properties.การฟื้นของคุณได้พิสูจน์ว่าเลือดนี้ มีพลังล้นเหลือในการให้ชีวิตใหม่ Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
Your recovery has proven this blood has tremendous regenerative properties.การฟื้นของคุณได้พิสูจน์ว่าเลือดนี้ มีพลังล้นเหลือในการให้ชีวิตใหม่ Chapter Eleven 'Powerless' (2007)
Her regenerative abilities,they could cure the virus.ความสามารถของเธอ มันอาจจะรักษาไวรัสได้ Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Your blood's regenerative powersเลือดของเธอก็จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
And he does have regenerative capabilities.เขามี พลังในการฟื้นฟูตัวเอง Flash of Two Worlds (2015)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再生制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] regenerative brake [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzerrende Übertragungseinrichtung {f}; Entzerrerregenerative repeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
回生ブレーキ[かいせいブレーキ, kaisei bure-ki] (n) regenerative brake [Add to Longdo]
再生医療[さいせいいりょう, saiseiiryou] (n) regenerative medicine [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top