ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regale

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regale-, *regale*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regale(vt) ให้ความเพลิดเพลิน, See also: ทำให้สนุกสนาน, Syn. amuse, entertain
regale(vt) เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ, Syn. dine, feed
regale with(phrv) เลี้ยงต้อนรับด้วย, See also: ต้อนรับด้วย, ทำให้เพลิดเพลิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regale(รีเกล') vt.,n. (การ) ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานแก่,ทำให้ปีติยินดี,เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ,อาหารหรือเครื่องดื่มอันโอชะ,งานเลี้ยงใหญ่, See also: regalement n., Syn. delight, enchant, feast

English-Thai: Nontri Dictionary
regale(n) การป้อยอ,การเลี้ยงอาหาร,การให้ความเพลิดเพลิน
regale(vt) ป้อยอ,เลี้ยงอาหาร,ให้ความเพลิดเพลิน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
regaleThey regaled me on a Chinese banquet.

CMU English Pronouncing Dictionary
REGALED R IH0 G EY1 L D
REGALES R IH0 G EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regale (v) rˈɪgˈɛɪl (r i1 g ei1 l)
regaled (v) rˈɪgˈɛɪld (r i1 g ei1 l d)
regales (v) rˈɪgˈɛɪlz (r i1 g ei1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
竜宮の使い[りゅうぐうのつかい;リュウグウノツカイ, ryuuguunotsukai ; ryuuguunotsukai] (n) (uk) king of herrings (Regalecus glesne); oarfish; ribbonfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regale
   v 1: provide with choice or abundant food or drink; "Don't worry
      about the expensive wine--I'm treating"; "She treated her
      houseguests with good food every night" [syn: {regale},
      {treat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top