ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refusal

R AH0 F Y UW1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refusal-, *refusal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refusal(n) คำปฏิเสธ, See also: การปฏิเสธ, Syn. denial, rejection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refusal(รีฟิว'เซิล) n. การปฏิเสธ,การไม่ยอม,การบอกปัด, Syn. rejection, denial, veto

English-Thai: Nontri Dictionary
refusal(n) คำปฏิเสธ,การปฏิเสธ,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refusalการปฏิเสธ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
refusalการบอกปัด, คำบอกปัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
refusalA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
refusalHe gave a firm refusal.
refusalHe gave a flat refusal.
refusalHe gave a flat refusal to his mother's request.
refusalHe was so adamant in his refusal.
refusalHis answer amounts to a refusal.
refusalHis reply was in effect a refusal.
refusalI had expected an outright refusal, but to my surprise she agreed.
refusalI interpreted her silence as a refusal.
refusalShe gave a flat refusal to my offer.
refusalThese conditions amount to refusal.
refusalWhat she wants to say just adds up to a refusal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำปฏิเสธ(n) refusal, See also: denial, refutation, reject, decline, Example: นักเรียนไม่พอใจกับคำปฏิเสธของท่านอธิการเรื่องการขออนุญาตจัดงานปีใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำปฏิเสธ[kham patisēt] (n) EN: refusal ; denial

CMU English Pronouncing Dictionary
REFUSAL R AH0 F Y UW1 Z AH0 L
REFUSAL R IH0 F Y UW1 Z AH0 L
REFUSALS R IH0 F Y UW1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refusal (n) rˈɪfjˈuːzl (r i1 f y uu1 z l)
refusals (n) rˈɪfjˈuːzlz (r i1 f y uu1 z l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versagung {f} einer Baugenehmigungrefusal of a building permission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]
居催促[いざいそく, izaisoku] (n,vs) refusal to leave [Add to Longdo]
拒止[きょし, kyoshi] (n,vs) refusal [Add to Longdo]
拒絶[きょぜつ, kyozetsu] (n,vs) refusal; rejection; (P) [Add to Longdo]
拒否[きょひ, kyohi] (n,vs,adj-no) denial; veto; rejection; refusal; (P) [Add to Longdo]
嫌々;嫌嫌;厭厭;厭々[いやいや, iyaiya] (adv,n) (uk) unwillingly; grudgingly; shaking head in refusal (to children) [Add to Longdo]
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo [Add to Longdo]
辞退[じたい, jitai] (n,vs,adj-no) declining; refusal; nonacceptance; turning down; withdrawal (e.g. candidacy); pulling out (e.g. race); excusing oneself; (P) [Add to Longdo]
謝絶[しゃぜつ, shazetsu] (n,vs) refusal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
拒否[きょひ, kyohi] denial, veto, rejection, refusal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  refusal
      n 1: the act of refusing
      2: a message refusing to accept something that is offered

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top