ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refulgent

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refulgent-, *refulgent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refulgent[ADJ] ซึ่งส่องแสงสว่าง, See also: ซึ่งส่องแสงจ้า, Syn. bright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refulgent(รีฟัล'เจินทฺ) adj. ส่องสว่าง,ช่วงโชติ,เจิดจ้า,สุกปลั่ง., See also: refulgence n. refulgency n. refulgently adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
refulgent(adj) ช่วงโชติ,ส่องแสงจ้า,เจิดจ้า

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refulgent    (j) rˈɪfˈʌlʤɛnt (r i1 f uh1 l jh e n t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refulgent
   adj 1: radiating or as if radiating light; "the beaming sun";
       "the effulgent daffodils"; "a radiant sunrise"; "a
       refulgent sunset" [syn: {beaming}, {beamy}, {effulgent},
       {radiant}, {refulgent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top