ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

refractory

R AH0 F R AE1 K T ER0 IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -refractory-, *refractory*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
refractory(adj) ดื้อรั้น, See also: หัวดื้อ, หัวรั้น, ไม่อ่อนน้อม, Syn. disobedient, recalcitrant
refractory(adj) ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา, See also: ดื้อยา, Syn. unresponsive to treatment
refractory(adj) ซึ่งทนความร้อน, See also: ซึ่งหลอมยาก, Syn. heat-resistant
refractory(adj) วัตถุทนความร้อนสูง, See also: วัตถุที่ไม่หลอมละลายเมื่อถูกความร้อน, Syn. heat-resistant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refractory(รีแฟรค'ทอรี) adj. ดื้อ,ดื้อรั้น,รั้น,ดื้อดึง,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,พยศ, (โรค) รักษายาก,ดื้อยา,ต้านโรค,หลอมยาก, Syn. obstinate, headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
refractory(adj) เกเร,ดื้อดึง,อาละวาด,หัวแข็ง,พยศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refractoryดื้อการรักษา, ดื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refractory clay; fire clay; fireclayดินทนไฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
refractory flaskภาชนะหล่อแบบฟันชนิดทนความร้อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory investmentวัสดุทำเบ้าทนไฟ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
refractory periodระยะดื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refractory stateภาวะดื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Refractoryวัสดุทนไฟ, Example: วัสดุก่อสร้างที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง [สิ่งแวดล้อม]
Refractory Brickอิฐทนไฟ [สิ่งแวดล้อม]
Refractory Materialสารย่อยยาก, Example: สารที่ยากแก่การกำจัด [สิ่งแวดล้อม]
Refractory materialsวัสดุทนไฟ [TU Subject Heading]
Refractory Wallผนังกั้นไฟ, Example: ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบ ที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติ ในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนา ไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[anthaphān] (adj) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[leūakhø] (adj) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant  FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
พยศ[phayot] (adj) EN: fractious ; refractory ; unruly  FR: indompté ; indocile ; réfractaire

CMU English Pronouncing Dictionary
REFRACTORY R AH0 F R AE1 K T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
refractory (j) rˈɪfrˈæktəriː (r i1 f r a1 k t @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐火[nài huǒ, ㄋㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, ] refractory (material); fire-resistant, #51,259 [Add to Longdo]
耐火砖[nài huǒ zhuān, ㄋㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨㄢ, / ] refractory brick; firebrick, #75,066 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckfeuerfestigkeit {f}refractory under load [Add to Longdo]
Erweichungstemperatur {f}refractory deformation temperature [Add to Longdo]
Feuerfestzement {m}refractory cement [Add to Longdo]
Schamotte {f}; Schamotteton {m}refractory clay [Add to Longdo]
widerspenstig; aufsässig {adj} | widerspenstiger | am widerspenstigstenrefractory | more refractory | most refractory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
耐火物[たいかぶつ, taikabutsu] (n) refractory; heat resistance material; high temperature resistance material [Add to Longdo]
耐熱ガラス[たいねつガラス, tainetsu garasu] (n) heat-resistant glass (e.g. Pyrex); refractory glass [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
不応期[ふおうき, fuouki] (n) refractory period [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 refractory
   adj 1: not responding to treatment; "a stubborn infection"; "a
       refractory case of acne"; "stubborn rust stains" [syn:
       {refractory}, {stubborn}]
   2: temporarily unresponsive or not fully responsive to nervous
     or sexual stimuli; "the refractory period of a muscle fiber"
   3: stubbornly resistant to authority or control; "a fractious
     animal that would not submit to the harness"; "a refractory
     child" [syn: {fractious}, {refractory}, {recalcitrant}]
   n 1: lining consisting of material with a high melting point;
      used to line the inside walls of a furnace [syn: {furnace
      lining}, {refractory}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top