ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reformist

R IH0 F AO1 R M IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reformist-, *reformist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reformist(adj) ปฏิรูป
reformist(n) นักปฏิรูป

CMU English Pronouncing Dictionary
REFORMIST R IH0 F AO1 R M IH0 S T
REFORMISTS R IH0 F AO1 R M IH0 S T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
リフォーミスト[rifo-misuto] (n) reformist [Add to Longdo]
改革派[かいかくは, kaikakuha] (n) reformist [Add to Longdo]
革新政党[かくしんせいとう, kakushinseitou] (n) progressive or reformist political party [Add to Longdo]
革新的[かくしんてき, kakushinteki] (adj-na) (1) innovative; (2) liberal; reformist [Add to Longdo]
革新派[かくしんは, kakushinha] (n) reformist group [Add to Longdo]
保革[ほかく, hokaku] (n) conservatism and progressivism; conservatives and reformists; (P) [Add to Longdo]
保革伯仲[ほかくはくちゅう, hokakuhakuchuu] (n,vs) conservatives and reformists being neck and neck; balanced conservative and progressive strengths [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reformist
   adj 1: favoring or promoting reform (often by government action)
       [syn: {progressive}, {reformist}, {reform-minded}]
   n 1: a disputant who advocates reform [syn: {reformer},
      {reformist}, {crusader}, {social reformer}, {meliorist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top