ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reentry

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reentry-, *reentry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reentry(n) การกลับเข้าไปใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The shrinks cleared Haywire for reentry into gen pop.เฮย์ไวร์ ก็อาการปกติดีแล้วนี่ครับ Cute Poison (2005)
When Oomaya's primer strikes, she gets off a reentry warhead that arms itselfถ้าช่องระเบิดมันถูกโจมตี น้องหนูนี่จะปล่อยหัวรบจิ๋ว ที่ระเบิดตัวเองได้ออกมา The Expendables (2010)
Okay, here are the reentry files.โอเค นี่คือไฟล์ "การย้อนกลับมา Stowaway (2011)
Begin reentry procedure. ISS, initiate emergency evacuation.เริ่มปฏิบัติตามขั้นตอน ISS ให้เริ่มการอพยพทันที! Gravity (2013)
Reentry will be violent and it will be very, very hot.ขั้นนี้จะรุนแรง และร้อนมาก มากๆ We Are Grounders: Part 2 (2014)
That of course is assuming the .. Capsule hits the reentry point exactlyที่แน่นอนคือสมมติแคปซูลฮิตจุด ย้อนตรง Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reentryMost important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.
reentryThe third and most important idea is that of reentry.

CMU English Pronouncing Dictionary
REENTRY R IY0 IH1 N T R IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
再突入[さいとつにゅう, saitotsunyuu] (n,vs) reentry [Add to Longdo]
再入[さいにゅう, sainyuu] (n,n-pref) re-entry; reentry; readmittance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reentry
      n 1: the act of entering again

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top