ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redeeming

R IH0 D IY1 M IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redeeming-, *redeeming*, redeem
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
redeeming(รีดี'มิง) adj. ชดใช้ความผิด,ไถ่ถอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I figure it must have some kind of redeeming value.สงสัยว่า มันคงมีอะไรดี Automatic for the People (2008)
Wait, so does this mean you actually think Dan has a redeeming quality?เดี๋ยวนะ ตกลงเธอคิดว่าแดนมีค่าพอที่มางานนี้งั้นเหรอ ? Never Been Marcused (2008)
This stuff has only one redeeming quality.นี้เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงเพียงหนึ่งเดียวเลยนะ Sabotage (2010)
I'm starting to notice that redeeming quality you were talking about.ฉันเริ่มที่จะสังเกตุถึง ผลงานชิ้นนั้นแล้วล่ะ ที่คุณพูดถึงนั้น Sabotage (2010)
With no redeeming qualities.โดยไม่มีสำนึกชดใช้ความผิด Let the Right One In (2010)
Don't look for any redeeming qualities in me.อย่ามามองหาสิ่งชดเชยจากฉัน Isobel (2010)
Oh, how I've missed its lone redeeming quality.มันอาจจะลดคุณภาพลงมาหน่อย The Greater Good (2010)
It's your one redeeming quality.หนึ่งในคุณสมบัติ ที่ไถ่โทษได้ของเจ้า The North Remembers (2012)
I was so close to redeeming myself to her.พี่ใกล้จะแก้ตัวกับจูเลียได้แล้ว It's My Party and I'll Die If I Want to (2012)
Come on, redeeming feature, James. There must be a redeeming feature.เปลี่ยนอนาคตเชียวนะเจมส์ มันต้องเปลี่ยนอนาคตแน่ Episode #18.2 (2012)
I'm looking forward to Santino redeeming himself for his samba-inspired solo dance last week.ผมอยากดูซานติโนออกมาเต้นแก้ตัว หลังจากเต้นรุมบ้าโซโลเมื่อ อาทิตย์ที่แล้วได้ A Dance with Death (2012)
I don't do well redeeming gift cards.ฉันไม่ เอ่อ ไม่ค่อยได้ใช้มัน Potage (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การใช้บน(n) votive offering, See also: redeeming a vow, compensation for a vow, Syn. การแก้บน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การใช้บน[kān chaibon] (n) EN: votive offering ; redeeming a vow ; compensation for a vow

CMU English Pronouncing Dictionary
REDEEMING R IH0 D IY1 M IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redeeming (v) rˈɪdˈiːmɪŋ (r i1 d ii1 m i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り柄(P);取柄;取りえ;取り得(iK);取得(iK)[とりえ, torie] (n) worth; redeeming feature; merit; gain; profit; (P) [Add to Longdo]
正直一遍[しょうじきいっぺん, shoujikiippen] (n,adj-na) honest to a fault; one's only strength being his (her) honesty; having no redeeming feature except for being honest [Add to Longdo]
清算[せいさん, seisan] (n,vs) (1) settlement (financial); squaring accounts; clearing debts; (2) liquidation; (3) ending (a relationship); breaking up (with); burying (the past); redeeming (one's faults); (P) [Add to Longdo]
名誉回復[めいよかいふく, meiyokaifuku] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]
名誉挽回[めいよばんかい, meiyobankai] (n) restoring one's impaired reputation; regaining one's honor; redeeming oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redeeming
   adj 1: bringing about salvation or redemption from sin; "saving
       faith"; "redemptive (or redeeming) love" [syn:
       {redemptive}, {redeeming(a)}, {saving(a)}]
   2: compensating for some fault or defect; "the redeeming feature
     of the plan is its simplicity"; "his saving grace was his
     sense of humor"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top