ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

red-hot

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -red-hot-, *red-hot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
red-hot(adj) ร้อนจนเป็นสีแดง, See also: ร้อนมาก
red-hot(adj) ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง, See also: เร่าร้อน, โกรธ, Syn. ebullient
red-hot(sl) สำคัญ, See also: สิ่ง ใหม่ น่าสนใจและตื่นเต้น

English-Thai: Nontri Dictionary
RED-red-hot(adj) โกรธ,ร้อนจัด,รุนแรง,ตื่นเต้นมาก,สด,ใหม่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They tied him to a stake, then burned his family while he watched... and then they placed a red-hot cross of iron on his face... because he would not repent.เขาต้องทนเห็นครอบครัวถูกเผาทั้งเป็น แล้วพวกนั้นก็เอาเหล็กกางเขนร้อนทาบบนใบหน้าของเขา เพียงเพราะพวกเขาทำผิด Snow White: A Tale of Terror (1997)
I don't care if she was gonna fire you or beat you with a red-hot poker you should have said no.ฉันไม่สนถึงหล่อนจะไล่เธอออก ตีหัวเธอด้วยแท่งเหล็กร้อน... เธอควรตอบปฏิเสธ The Devil Wears Prada (2006)
Looks like someone is finding some cold comfort in some red-hot revenge.ดูเหมือนว่ามีคนกำลังหา ทางจากความหนาวเย็น เพื่อแก้แค้นให้เความโกรธที่ร้อนจัดอยู่ Cross Rhodes (2012)
Oh, you could use explosive anger and pure, red-hot rage, but that's impossible to manufacture.โอ้ คุณสามารถใช้พลังความโกรธแค้น เกรี้ยวกราด แต่นั่นเป็นไปไม่ได้ ที่จะสร้างมันขึ้นเอง Of Grave Importance (2012)
You think I don't have red-hot rage?คุณคิดว่าฉันไม่มีความโกรธแค้นหรือ Of Grave Importance (2012)
Says all he remembers is a red-hot rage.เขาบอกว่าจำได้แค่ว่าเขาโกรธมาก Southern Comfort (2012)
Red-hot ladies footwear Impresario.ผู้หญิงสีแดงร้อนรองเท้าอุปรากร The Wolf of Wall Street (2013)
Get your BJs! Get your red-hot BJs! Toothless and ready to go.เป่าปี่ครับ เชิญรับการเป่าปี่ บริการเป่าปี่สุดร้อนแรง Ted 2 (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
red-hot (j) rˈɛd-hɒt (r e1 d - h o t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トリトマ[toritoma] (n) red-hot poker (Kniphofia uvaria) (lat [Add to Longdo]
焼け火箸;焼け火ばし;焼火箸(io);焼火ばし(io)[やけひばし, yakehibashi] (n) burning-hot tongs; red-hot tongs [Add to Longdo]
鉄火[てっか, tekka] (adj-na,n) red-hot iron; gunfire; gambling; violent-tempered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 red-hot
   adj 1: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
       mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a
       tight dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot},
       {toothsome}, {voluptuous}]
   2: newest or most recent; "news hot off the press"; "red-hot
     information" [syn: {hot}, {red-hot}]
   3: characterized by intense emotion or interest or excitement;
     "a red-hot speech"; "sizzling political issues" [syn: {red-
     hot}, {sizzling}]
   4: glowing red with heat
   5: very fast; capable of quick response and great speed; "a hot
     sports car"; "a blistering pace"; "got off to a hot start";
     "in hot pursuit"; "a red-hot line drive" [syn: {blistering},
     {hot}, {red-hot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top