ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurve

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurve-, *recurve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recurve(vi) ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา
recurve(vt) ย้อนกลับมา, See also: วกกลับมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurved; decurved; reclinateโค้งลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurve (v) rˌiːkˈɜːʳv (r ii2 k @@1 v)
recurved (v) rˌiːkˈɜːʳvd (r ii2 k @@1 v d)
recurves (v) rˌiːkˈɜːʳvz (r ii2 k @@1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  recurve
      v 1: curve or bend (something) back or down

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top