ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurrent

R IH0 K ER1 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurrent-, *recurrent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recurrent(adj) ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring, repeated, repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent vomiting; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จบ[mai rū jop] (adj) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent  FR: sans fin ; récurrent ;
เรื้อรัง[reūarang] (adj) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent  FR: chronique ; persistant
ซ้ำ[sam] (adj) EN: repeated ; recurrent  FR: récurrent ; répétitif
ซ้ำรอย[samrøi] (adj) EN: repeated ; recurrent  FR: récurrent ; répétitif

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRENT R IH0 K ER1 AH0 N T
RECURRENT R IY0 K ER1 AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurrent (j) rˈɪkˈʌrənt (r i1 k uh1 r @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカレント[rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
回帰熱[かいきねつ, kaikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]
再帰熱[さいきねつ, saikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recurrent
   adj 1: recurring again and again; "perennial efforts to
       stipulate the requirements" [syn: {perennial},
       {recurrent}, {repeated}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top