ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recurr

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recurr-, *recurr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recurrent(adj) ซึ่งกลับมาอีก, Syn. repeated, reocurring, repetitive
recurrence(n) การกลับมาใหม่, Syn. continuation, frequency, relapse, renewal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recurrence(รีเคอ'เรินซฺ) n. การเกิดขึ้นอีก,การกลับมาอีก,การกำเริบ,การหันกลับ,การหยิบยกขึ้นมาพิจารณาอีก.
recurrent(รีเคอ'เรินทฺ) adj. เกิดขึ้นอีก,ปรากฎบ่อย ๆ ,หันกลับ,กำเริบ, Syn. recurring, repeated, repeating
recurrent decimaln. เศษทศนิยมไม่รู้จักจบ
recurrent fevern. =relapsing fever (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
recurrence(n) การเกิดขึ้นอีก,การกำเริบ
recurrent(adj) กำเริบ,เกิดขึ้นอีก,เกิดซ้อนๆกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
recurrenceการกลับมีอาการโรค [ดู recidivation; recidivism ๑ และ relapse ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrenceการปรากฏซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrenceการเป็นโรคเดิมอีก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recurrence relation; recurring relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurrent๑. -วกกลับ๒. -กลับเป็นซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent feverไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurrent vomiting; vomiting, cyclic; vomiting, periodicการอาเจียนเวียนซ้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recurring decimal; circulating decimal; periodic decimal; repeating decimalทศนิยมซ้ำ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
recurring relation; recurrence relationความสัมพันธ์เวียนเกิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recurrenceการกลับมามีอาการโรค [TU Subject Heading]
recurrence intervalrecurrence interval, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recurrA business cycle is a recurring succession of periods of prosperity and periods of depression.
recurrIs a recurrence likely?
recurrThere's a slight possibility of a recurrence.
recurrWe must prevent this type of incident from recurring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การย้อนกลับ(n) return, See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion, Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ, Example: จุดสำคัญของการทัวร์ศิลปวัฒนธรรมของเราครั้งนี้อยู่ที่การย้อนกลับไปในอดีตกล่าวคือ การไปชมสถานที่ที่เคยเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมในสมัยโบราณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion
ไม่รู้จบ[mai rū jop] (adj) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent  FR: sans fin ; récurrent ;
เรื้อรัง[reūarang] (adj) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent  FR: chronique ; persistant
ซ้ำ[sam] (adj) EN: repeated ; recurrent  FR: récurrent ; répétitif
ซ้ำรอย[samrøi] (adj) EN: repeated ; recurrent  FR: récurrent ; répétitif
ทศนิยมซ้ำ[thotsaniyom sam] (n, exp) EN: recurring decimal

CMU English Pronouncing Dictionary
RECURRED R IY0 K ER1 D
RECURRENT R IH0 K ER1 AH0 N T
RECURRENT R IY0 K ER1 AH0 N T
RECURRING R IH0 K ER1 IH0 NG
RECURRING R IY0 K ER1 IH0 NG
RECURRENCE R IH0 K ER1 AH0 N S
RECURRENCE R IY0 K ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recurred (v) rˈɪkˈɜːʳd (r i1 k @@1 d)
recurrent (j) rˈɪkˈʌrənt (r i1 k uh1 r @ n t)
recurring (v) rˈɪkˈɜːʳrɪŋ (r i1 k @@1 r i ng)
recurrence (n) rˈɪkˈʌrəns (r i1 k uh1 r @ n s)
recurrences (n) rˈɪkˈʌrənsɪz (r i1 k uh1 r @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环性[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リカレント[rikarento] (n) recurrent [Add to Longdo]
リカレントニューラルネットワーク[rikarentonyu-rarunettowa-ku] (n) recurrent neural network [Add to Longdo]
永遠回帰[えいえんかいき, eienkaiki] (n) eternal return; eternal recurrence [Add to Longdo]
永劫回帰[えいごうかいき, eigoukaiki] (n) eternal recurrence; eternal return; Nietzsche's "ewige Wiederkunft" [Add to Longdo]
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P) [Add to Longdo]
回帰熱[かいきねつ, kaikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]
去来[きょらい, kyorai] (n,vs) coming and going; recurring (esp. thoughts); (P) [Add to Longdo]
経常収益[けいじょうしゅうえき, keijoushuueki] (n) ordinary revenue; recurring income; income before tax [Add to Longdo]
再帰熱[さいきねつ, saikinetsu] (n) recurrent fever [Add to Longdo]
再燃[さいねん, sainen] (n,vs,adj-no) recurrence; revival; resuscitation; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top