ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recuperation

R IH0 K UW2 P ER0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recuperation-, *recuperation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recuperation(n) การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
recuperation(n) การฟื้นคืน,การพักฟื้น,การกู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recuperationการหายป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recuperation๑. การได้กลับคืน๒. การฟื้นตัว [ดู recovery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การฟื้นตัว(n) recovery, See also: recuperation, convalescence, revival, resurgence, regaining of consciousness, restoration, , Syn. การฟื้นฟูสภาพ, Example: คณะรัฐมนตรีนำนโยบายการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจมาใช้ตั้งแต่ต้นปี 2543

CMU English Pronouncing Dictionary
RECUPERATION R IH0 K UW2 P ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recuperation (n) rˈɪkˌuːpərˈɛɪʃən (r i1 k uu2 p @ r ei1 sh @ n)
recuperations (n) rˈɪkˌuːpərˈɛɪʃənz (r i1 k uu2 p @ r ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
保養[ほよう, hoyou] (n,vs) health preservation; recuperation; recreation; (P) [Add to Longdo]
予後[よご, yogo] (n,adj-no) prognosis; aftereffects; recuperation; convalescence [Add to Longdo]
養生[ようじょう;ようせい, youjou ; yousei] (n,vs) (1) hygiene; health care; recuperation; regimen; (2) covering (with a protective material); coating; (vs) (3) to cure (concrete) [Add to Longdo]
療養[りょうよう, ryouyou] (n,vs) recuperation; medical treatment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  recuperation
      n 1: gradual healing (through rest) after sickness or injury
           [syn: {convalescence}, {recuperation}, {recovery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top