ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recrimination

R IH0 K R IH2 M IH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recrimination-, *recrimination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recrimination(n) การฟ้องกลับ, See also: การแย้งกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
recrimination(n) การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recriminationการฟ้องกล่าวโทษกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจทนาว่ากล่าวซึ่งกันและกัน[jōtthanā wā klāo seung kan lae kan] (v, exp) EN: indulge in mutual recriminations

CMU English Pronouncing Dictionary
RECRIMINATION R IH0 K R IH2 M IH0 N EY1 SH AH0 N
RECRIMINATIONS R IH0 K R IH2 M IH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recrimination (n) rˈɪkrˌɪmɪnˈɛɪʃən (r i1 k r i2 m i n ei1 sh @ n)
recriminations (n) rˈɪkrˌɪmɪnˈɛɪʃənz (r i1 k r i2 m i n ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
擦り合い;なすり合い[なすりあい, nasuriai] (n) recrimination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  recrimination
      n 1: mutual accusations

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top