ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconnoiter

R IY2 K AH0 N OY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconnoiter-, *reconnoiter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reconnoiter(vi) ลาดตระเวน, See also: สอดแนม, สำรวจ, Syn. inspect, observe, survey
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน, See also: สอดแนม, สำรวจ, Syn. inspect, observe, survey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reconnoiter(รีคะนอย'เทอะ) vt.,vi. ลาดตระเวน,สอดแนม,สำรวจ,ตรวจสอบ, See also: reconnoitrer, reconnoiterer n., Syn. survey

English-Thai: Nontri Dictionary
reconnoiter(vt) ลาดตระเวน,ตรวจตรา,สำรวจ,ตรวจสอบ,สอดแนม

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONNOITER R IY2 K AH0 N OY1 T ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
斥候隊[せっこうたい, sekkoutai] (n) reconnoitering party; scout (army) [Add to Longdo]
斥候兵[せっこうへい, sekkouhei] (n) reconnoitering party; scout (army) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reconnoiter
      v 1: explore, often with the goal of finding something or
           somebody [syn: {scout}, {reconnoiter}, {reconnoitre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top