ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reconciled

R EH1 K AH0 N S AY2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reconciled-, *reconciled*, reconcil, reconcile
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reconciledAt last they were reconciled.
reconciledHe was reconciled to his fate.
reconciledI reconciled myself to the loss.
reconciledShe became reconciled him with her friend.
reconciledShe reconciled herself to living there.
reconciledThe management and the union were reconciled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ญาติดี(v) reconciled after estrangement, See also: be an friendly terms, Syn. เป็นมิตร, คืนดี, Ant. โกรธ, Example: ผมไม่อยากญาติดีกับเขา, Thai Definition: เป็นมิตรกันดังเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
ดีกัน[dīkan] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คืนดี[kheūndī] (v) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled  FR: se réconcilier ;
ปรองดอง[prøngdøng] (v) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord  FR: concilier ; harmoniser
ญาติดี[yāt dī] (n, exp) EN: reconciled after estrangement ; be an friendly terms  FR: être en bons termes

CMU English Pronouncing Dictionary
RECONCILED R EH1 K AH0 N S AY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reconciled (v) rˈɛkənsaɪld (r e1 k @ n s ai l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yù, ㄩˋ, ] reconciled; smooth, #30,357 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
融和を図る;融和をはかる[ゆうわをはかる, yuuwawohakaru] (exp,v5r) to try to be reconciled (with); to take measures to bring about reconciliation [Add to Longdo]
縒りを戻す;よりを戻す[よりをもどす, yoriwomodosu] (exp,v5s) to get back together again; to be reconciled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reconciled
      adj 1: made compatible or consistent

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top