ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recluse

R IH0 K L UW1 S   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recluse-, *recluse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recluse[N] ผู้สันโดษ, See also: ผู้ปลีกตัวจากสังคม, Syn. anchorite, hermit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recluse(เรค'ลูส) adj.,n. (ผู้) อยู่อย่างสันโดษ,ปลีกตัวจากสังคม,โดดเดี่ยว, See also: reclusive adj., Syn. hermit,solitary,

English-Thai: Nontri Dictionary
recluse(adj) สันโดษ,โดดเดี่ยว,ปลีกตัวจากสังคม
recluse(n) คนสันโดษ,ฤาษี,ผู้ปลีกตัวจากสังคม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Recluse.สันโดษ I Spit on Your Grave (1978)
And I'm not going to become a recluse just for you.ฉันไม่ได้อยากอยู่สันโดษ เป็นฤาษีเหมือนคุณนะ The Lawnmower Man (1992)
She keeps herself to herself, almost a recluse, but I know her husband through the law.หล่อนเป็นคนรักสันโดษ แต่ผมสนิทกันดีกับสามีที่เป็นทนายของหล่อน Becoming Jane (2007)
Brown recluse, found it at your apartment.แมลงชนิดหนึ่งสีน้ำตาล พบที่ห้องคุณ Lucky Thirteen (2008)
A recluse. A paranoid.รักสันโดษ หวาดระแวง A561984 (2009)
He's a recluse.เขาเป็นพวกฤาษี By the Light of the Moon (2010)
Alexei Volkoff- arms dealer, recluse.อเล็กซี่ โวคคอฟ พ่อค้าอาวุธ, กบดานอยู่ Chuck Versus the Anniversary (2010)
One brown recluse bite can kill you. This thing?แค่กัดเพียงครั้งเดียว ก็ฆ่าได้ ส่วนไอ้ตัวนี่ Unforgiven (2011)
The guy is a famous recluse.เขาเป็นคนดัง ที่เก็บเนื้อเก็บตัว Damien Darko (2011)
He's an elf recluse.มันเป็นเอลฟ์ที่รักสันโดด. Dragon Age: Dawn of the Seeker (2012)
He's not just escaping detection, he's a recluse.เขาไม่ใช่แค่หนีการตรวจจับ เขาเป็นพวกรักสันโดษด้วย The Silencer (2012)
Gaius says she is a recluse, she shuns the company of men.ไกอัสบอกว่านางเป็นคนสันโดษ นางไม่ชอบพบปะกับบุรุษ With All My Heart (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤษี[N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน
นักสิทธิ์[N] ascetic, See also: recluse, hermit, holy man, Syn. ผู้สำเร็จ, ฤษี, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤษี = ฤาษี[n.] (reusī = reūsī) EN: ascetic ; hermit ; sage ; recluse   FR: ascète [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECLUSE    R IH0 K L UW1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recluse    (n) rˈɪklˈuːs (r i1 k l uu1 s)
recluses    (n) rˈɪklˈuːsɪz (r i1 k l uu1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
隐君子[yǐn jūn zi, ㄧㄣˇ ㄐㄩㄣ ㄗ˙, / ] recluse; hermit; used for homophone 癮君子|瘾君子, opium addict [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸民[いつみん, itsumin] (n) retired person; recluse [Add to Longdo]
隠士[いんし, inshi] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
隠者[いんじゃ, inja] (n) hermit; recluse [Add to Longdo]
隠遁者[いんとんしゃ, intonsha] (n) recluse [Add to Longdo]
世捨て人[よすてびと, yosutebito] (n,adj-no) hermit; recluse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recluse
   adj 1: withdrawn from society; seeking solitude; "lived an
       unsocial reclusive life" [syn: {recluse}, {reclusive},
       {withdrawn}]
   n 1: one who lives in solitude [syn: {hermit}, {recluse},
      {solitary}, {solitudinarian}, {troglodyte}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top