ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reborn

R IY1 B AO1 R N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reborn-, *reborn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reborn(adj) ซึ่งเกิดใหม่, Syn. renewed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reborn(รีบอร์น') adj. เกิดใหม่,เกิดอีก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebornIf I could be reborn, I would want to be the child of a rich family, then I'd be set for life.
rebornIf I were to be reborn, I would like to be a bird.

CMU English Pronouncing Dictionary
REBORN R IY1 B AO1 R N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reborn (j) rˌiːbˈɔːn (r ii2 b oo1 n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
死に変わる;死に変る[しにかわる, shinikawaru] (v5r,vi) to die and be reborn as something else [Add to Longdo]
畜生[ちくしょう(P);ちきしょう, chikushou (P); chikishou] (n) (1) beast (i.e. any animal other than man); (2) {Buddh} (See 畜生道) person reborn into the animal realm; (3) brute (i.e. a contemptible human being); (int) (4) son of a bitch; for Christ's sake; damn it; (P) [Add to Longdo]
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reborn
      adj 1: spiritually reborn or converted; "a born-again Christian"
             [syn: {born-again}, {converted}, {reborn}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top