ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebellious

R IH0 B EH1 L Y AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebellious-, *rebellious*, rebelliou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebellious(adj) ซึ่งก่อการกบฏ, See also: ขบถ, ดื้อรั้น, หัวรั้น, Syn. disobedient, mutinous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant, mutinous

English-Thai: Nontri Dictionary
rebellious(adj) ซึ่งก่อการจลาจล,เป็นกบฏ,ทรยศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebelliousChildren have a tendency to become rebellious.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระด้างกระเดื่อง(adj) rebellious, See also: stubborn, mutinous, obstinate, disobeyed, Syn. เอาใจออกห่าง, แข็งข้อ, Ant. อ่อนน้อม, Example: ระบบการปกครองแบบเผด็จการจะมีการปราบปรามผู้ที่กระด้างกระเดื่องด้วยวิธีการรุนแรงเสมอ, Thai Definition: ที่มีลักษณะไม่อ่อนน้อม, เอาใจออกหากไม่ยอมอ่อนน้อมอย่างเคย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระด้าง[kradāng] (adj) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive  FR: obstiné ; rebelle ; insoumis

CMU English Pronouncing Dictionary
REBELLIOUS R IH0 B EH1 L Y AH0 S
REBELLIOUS R AH0 B EH1 L Y AH0 S
REBELLIOUSNESS R AH0 B EH1 L IY0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebellious (j) rˈɪbˈɛlɪəʳs (r i1 b e1 l i@ s)
rebelliously (a) rˈɪbˈɛlɪəʳsliː (r i1 b e1 l i@ s l ii)
rebelliousness (n) rˈɪbˈɛlɪəʳsnəs (r i1 b e1 l i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆反[nì fǎn, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ, ] rebellious behavior; opposite; ob-, #55,975 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsässig {adj} | aufsässiger | am aufsässigstenrebellious | more rebellious | most rebellious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
賊子[ぞくし, zokushi] (n) rebellious child; rebel; traitor [Add to Longdo]
賊心[ぞくしん, zokushin] (n) (1) malicious intent; inclination for wrongdoing; (2) rebellious mind [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
捻くれる;拈くれる[ひねくれる, hinekureru] (v1,vi) to be contrary; to be uncooperative; to be rebellious [Add to Longdo]
反逆児[はんぎゃくじ, hangyakuji] (n) rebellious individual [Add to Longdo]
反逆分子[はんぎゃくぶんし, hangyakubunshi] (n) renegade; rebellious elements [Add to Longdo]
反抗期[はんこうき, hankouki] (n) rebellious age [Add to Longdo]
反抗的[はんこうてき, hankouteki] (adj-na) rebellious; defiant [Add to Longdo]
反骨;叛骨[はんこつ, hankotsu] (n) (abbr) rebellious spirit [Add to Longdo]
反骨精神;叛骨精神[はんこつせいしん, hankotsuseishin] (n) rebellious spirit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebellious
   adj 1: resisting control or authority; "temperamentally
       rebellious"; "a rebellious crew"
   2: discontented as toward authority [syn: {disaffected}, {ill-
     affected}, {malcontent}, {rebellious}]
   3: participating in organized resistance to a constituted
     government; "the rebelling confederacy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top