ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rebate

R IY1 B EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rebate-, *rebate*
Possible hiragana form: ればて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rebate(n) ส่วนที่ต้องคืนมา, See also: เงินที่ต้องจ่ายคืนมา, Syn. allowance, deduction
rebate(n) เงินคืน, See also: ส่วนลด, เงินภาษีที่ต้องคืนให้, Syn. discount, drawback
rebate(vt) ให้ส่วนลด, See also: หักคืน, ลดส่วน, Syn. discount, drawback

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rebate(รี'เบท,ริเบท') n. เงินคืน,ส่วนลด,เงินลด,ส่วนหัก,เงินภาษีที่ต้องหักคืนให้ vt. หักคืน,ให้ส่วนลด,ลดส่วน,หักออก,ทำให้ทู่,ทำให้ไม่คม, See also: rebatable, rebateable adj. rebater n.

English-Thai: Nontri Dictionary
rebate(n) เงินลด,ส่วนลด
rebate(vt) คืนให้,ลดให้,หักออก,ทำให้ทู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rebateให้ส่วนลด, ส่วนลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rebateHe rebated ten thousand yen to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนลด[suanlot] (n) EN: discount ; reduction ; rebate  FR: remise [f] ; escompte [m] ; réduction [f] ; rabais [m] ; ristourne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REBATE R IY1 B EY2 T
REBATED R IY1 B EY2 T IH0 D
REBATES R IY1 B EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rebate (n) rˈiːbɛɪt (r ii1 b ei t)
rebates (n) rˈiːbɛɪts (r ii1 b ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッシュバック[kyasshubakku] (n) cash-back; rebate [Add to Longdo]
リベート[ribe-to] (n) (1) rebate; (2) commission; kickback; (P) [Add to Longdo]
割り返し[わりかえし, warikaeshi] (n) rebate [Add to Longdo]
割り戻し金[わりもどしきん, warimodoshikin] (n) rebate money [Add to Longdo]
割り戻す;割戻す[わりもどす, warimodosu] (v5s,vt) to rebate; kickback [Add to Longdo]
割引(P);割り引き(io)(P);割引き(io)(P);割り引(io)(P)[わりびき, waribiki] (n,suf,adj-no) discount; reduction; rebate; (after a number) tenths discounted; tenths reduced; (P) [Add to Longdo]
売上割り戻し[うりあげわりもどし, uriagewarimodoshi] (n) sales rebate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rebate
   n 1: a refund of some fraction of the amount paid [syn:
      {rebate}, {discount}]
   2: a rectangular groove made to hold two pieces together [syn:
     {rabbet}, {rebate}]
   v 1: give a reduction in the price during a sale; "The store is
      rebating refrigerators this week"
   2: cut a rebate in (timber or stone)
   3: join with a rebate; "rebate the pieces of timber and stone"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top