ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reassured

R IY2 AH0 SH UH1 R D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassured-, *reassured*, reassur, reassure
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassuredThe bank reassured us the safety of our money.
reassuredThe doctor reassured me about my father's condition.
reassuredThe doctor's remarks reassured the patient.

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURED R IY2 AH0 SH UH1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassured (v) rˌiːəʃˈuəʳd (r ii2 @ sh u@1 d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reassured
      adj 1: having confidence restored; freed from anxiety;
             "reassured by her praise he pressed on"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top